Kurz tendomuskulárnej diagnostiky a terapie

Termín:  je potrebné vyplniť prihlášku na kurz v časti prihlášky pre lekárov
Miesto: klinika akupunktúry, Šamorín, Školská 35, budova Polikliniky 2.posch.
Počet účastníkov kurzu: max.10 – voľné miesta
Predstavuje 24 hodín (1 predĺžený víkend x 24hodín)
Kredity: 24 kreditov
Cena kurzu + záverečná skúška (praktická+ teoretická):200€, platba na mieste
Anotácia

Program kurzu