Poruchy pohybového aparátu ovplyvňujú šľachovo-svalové dráhy akupunktúrneho systému a spôsobujú poruchy v priebehoch dráh a tým aj v celom akupunktúrnom systéme.
Metódami rehabilitácie a manuálnej medicíny ošetrujeme  chrbticu, ramená, bedrové kĺby a tým podstatne zlepšuje dlhodobejší  efekt akupunktúry a významne
pomáha pri zlepšení celkového pocitu  spokojnosti pacienta.

Dôležitým faktorom pri vývoji pohybových porúch je nesprávny pohybový stereotyp a z toho vyplývajúce stereotypné preťažovanie určitých partií tela. V prípade nadmerného
vonkajšieho alebo vnútorného  napätia na určitom mieste sa zvýrazňujú bolesti a zhoršujú pohybové stereotypy, následkom  môže byť akútny, prípadne
chronický zdravotný stav pacienta.
Týka sa to tak i roviny telesnej ale aj  psychickej.  Obidve sa navzájom prelínajú.