Poruchy pohybového aparátu ovplyvňujú šľachovo-svalové dráhy akupunktúrneho systému a spôsobujú poruchy v priebehoch dráh a tým aj v celom akupunktúrnom systéme.
Metódami rehabilitácie, manuálnej medicíny, ale dnes primárne technikou zvukovej rezonančnej punktúry ( sono rezonančná terapia skr. SRP ), ktorá je našou originálnou metódou, ošetrujeme  chrbticu, ramená, bedrové kĺby a tým podstatne zlepšuje dlhodobejší  efekt akupunktúry. Z akupunktúry využívame meridánovú šľachovo svalovú diagnostiku a  terapiu,  ktorá významne pomáha pri zlepšení celkového pocitu  spokojnosti pacienta.

Dôležitým faktorom pri vývoji pohybových porúch je nesprávny pohybový stereotyp a z toho vyplývajúce stereotypné preťažovanie určitých partií tela. V prípade nadmerného
vonkajšieho alebo vnútorného  napätia na určitom mieste sa zvýrazňujú bolesti a zhoršujú pohybové stereotypy, následkom  môže byť akútny, prípadne
chronický zdravotný stav pacienta.
Týka sa to tak i roviny telesnej ale aj  psychickej.  Obidve sa navzájom prelínajú.

Postup pri diagnostike a terapii :

  • pohovor,
  • diagnostika šľachovo – svalových dráh
  • analýza ťažkostí
  • rôzne formy terapie založené na akupunktúrnych princípoch (meridiánová masáž, masáž hlavy a pod.)
  • úprava stereotypov podľa potreby