Poruchy pohybového aparátu sa prejavujú na priebehoch šľachovo-svalových dráhach akupunktúrneho systému a spôsobujú nerovnováhu v akupunktúrnom energoinformačnom systéme.
Metódami rehabilitácie, manuálnej medicíny a v súčasnosti primárne technológiou zvukovej rezonančnej punktúry ( pozn. sono rezonančná terapia skr. SRP), podstatne zlepšujeme dlhodobejší efekt akupunktúry. Z akupunktúry využívame meridiánovú šľachovo svalovú diagnostiku a  terapiu, ktorá významným spôsobom prispieva k  celkovému pocitu spokojnosti pacienta.

Dôležitým faktorom pri vývoji pohybových porúch je nesprávny pohybový stereotyp a z toho vyplývajúce stereotypné preťažovanie určitých partií tela. V prípade nadmerného napätia na určitom mieste sa zvýrazňujú bolesti a zhoršujú pohybové stereotypy, následkom ktorého môže byť akútny, prípadne chronický zdravotný stav pacienta. Ovplyvňuje to ako rovinu telesnú, tak i psychickú.  Obidve sa navzájom prelínajú.

Postup pri diagnostike a terapii :

  • pohovor,
  • diagnostika šľachovo – svalových dráh
  • analýza ťažkostí
  • rôzne formy terapie založené na akupunktúrnych princípoch (meridiánová masáž, masáž hlavy a pod.)
  • úprava stereotypov podľa potreby