V rámci komplexného prístupu k diagnostike  a liečbe pacientov poskytujeme starostlivosť akupunktúrnu, psychiatrickú, psychoterapeutickú, rehabilitačnú a spirituálnu podporu.

Každé ochorenie, či porucha sa prejavuje na telesnej (somatickej) psychickej, alebo na spirituálnej úrovni a každá vyžaduje primeranú starostlivosť v rámci komplexnej liečby.

Hlavný dôraz kladieme na nemedikamentóznu prírodnú liečbu.