Naša starostlivosť je určená predovšetkým pre tých, ktorí majú hlbší záujem o podstatu svojich zdravotných ťažkostí a ich spoločnú serióznu analýzu. Ide o tých pacientov, ktorí majú pocit, že na nich lekár nemá čas, alebo sa im nevenuje komplexne. Treba zdôrazniť, že naša starostlivosť nie je alternatívna, ale medicínska a vychádza z vedeckých kritérií.

V rámci komplexného prístupu k diagnostike  a liečbe pacientov poskytujeme starostlivosť akupunktúrnu, psychiatrickú, psychoterapeutickú, rehabilitačnú a spirituálnu podporu. Rovnako dôležité sú terapia hudbou a technológie na zlepšenie kondície mozgového potenciálu EEG biofeedback.
Každé ochorenie, či porucha sa prejavuje na telesnej (somatickej) psychickej, alebo na spirituálnej úrovni a každá vyžaduje primeranú starostlivosť v rámci komplexnej liečby.
Hlavný dôraz kladieme na nemedikamentóznu prírodnú liečbu.