Akupunktúrny dotazník MKBD-S (modifikovaný Kornogold – Beinfieldovej dotazník) významným spôsobom rozširuje akupunktúrnu diagnostiku.
Oboznamuje pacienta o jeho aktuálnom nastavení a hlbšie ukazuje vzťahy a súvislosti medzi poruchami.