Každý človek, ktorý ku nám prichádza a hľadá pomoc je iný a neopakovateľný. Rovnako ako neexistujú dvaja rovnakí ľudia, nie sú ani dvaja rovnakí pacienti, aj keď majú napríklad rovnaké diagnózy. Preto aj my volíme individuálny prístup ku každému pacientovi.

Pacient na začiatku popíše svoje ťažkosti napr. kde ho čo bolí, alebo aké má iné ťažkosti tráviace dýchacie, búšenie srdca apod.

Všetky ťažkosti a poruchy však majú svoju príčinu, sú dôsledkom problému, ktorý človek má a ktorý sa tzv. somatizuje, čiže prejavuje sa ako ochorenie, či porucha zdravia. Súčasne takýto problém sa prejavuje aj charakteristicky. To znamená na určitej časti tela, určitým spôsobom a niekedy aj v typickom čase počas dňa, alebo noci a môže mať aj iné súvislosti. Napríklad objaví sa po určitom jedle, v istej situácii (nadmernej záťaži fyzickej , alebo psychickej v strese, pri zmene počasia a pod.) Preto najprv pacient u nás absolvuje základné vyšetrenie akupunktúrne, pohybové, psychické, hodnotíme aj prinesené nálezy napr. interný, chirurgický, psychiatrický a ďalšie. Z toho všetkého dostávame určitý komplexnejší obraz o pacientovi. Nikdy totiž neliečime chorobu ako takú, ale pacienta, ktorý chorobu má a ktorá súvisí aj s ďalšími okolnosťami jeho života.

Preto považujeme za dôležité analyzovať prejavy a súvislosti, aby sme mohli čo najoptimálnejšie pomôcť a komplexným vyšetrením nielen odhaliť príčiny a súvislosti, ale v rámci možností predišli aj opakovaniu ťažkostí. Samozrejme, že v tomto procese je najdôležitejší pacient aj jeho aktívna účasť na tejto analýze. Takýto komplexný prístup je pre nás špecifická a charakteristická.

Pacienta „vyladíme“ akupunktúrou, tzn. že harmonizujeme akupunktúrne systémy v organizme, čo väčšinou človek pocíti hneď, minimálne ako pocit uvoľnenia, uľahčenia, či oslabenia, či vymiznutia bolesti. Podľa potreby následne inštruujeme pacienta o úprave dýchania, pohybových stereotypov. Podľa potreby poradíme úpravu stravy, rozoberieme prípadne psychické, či duchovné problémy a poradíme ako ďalej. prípadne Pretestujeme a prípadne doplníme liečbu o ďalšiu medicínsku starostlivosť, alebo kvalitné výživové doplnky, aby sa prírodnou cestou doplnilo to, čo v organizme chýba. Vždy dbáme o to, aby sa u nás pacient cítil ako doma, aby u nás nebol v strese a strachu a aby mal plnú dôveru, bez ktorej skutočná liečba nie je možná.

Po konzultácii s lekárom ponúkame možnosť zostavenia individuálneho balíčka v prípade, že je záujem v rámci jednej terapie absolvovať napr. ( Meso- Forte terapiu (muzikoterapiu), Brain Fitness Index a iné) aj bez akupunktúrneho ošetrenia.

Podľa aktuálneho stavu navrhujeme a robíme aj ďalšiu regeneračné, rehabilitačnú a preventívnu starostlivosť.

Starostlivosť u nás vyžaduje aj následné sledovanie zdravotného a celkového stavu pacienta, jeho akupunktúrnu stabilizáciu  a na to slúžia kontrolné vyšetrenia a ošetrenia, ktoré sú už časove kratšie a menej komplexné.
U niektorých pacientov sú dôležité napríklad opakované a pridané nácviky a cvičenia pohybových stereotypov, ktoré majú zásadný liečivý a preventívny význam a ktoré vykonávame aj samostatne podľa aktuálnej potreby.