Každý človek, ktorý ku nám prichádza a hľadá pomoc je iný a neopakovateľný. Rovnako ako neexistujú dvaja rovnakí ľudia, nie sú ani dvaja rovnakí pacienti, aj keď majú napríklad rovnaké diagnózy. Preto aj my volíme individuálny prístup ku každému pacientovi.

Ťažkosti a poruchy majú svoju otvorenú, či skrytú príčinu, sú dôsledkom problémov, ktoré človek prekonáva úspešne, či neúspešne a tie sa tzv. somatizujú, čiže prejavujú sa ako ochorenie, či porucha zdravia v najširšom slova zmysle. To znamená v určitej časti tela, určitým spôsobom a niekedy aj v typickom čase počas dňa, alebo noci a môže mať aj iné súvislosti. Napríklad ťažkosti sa objavia po určitom jedle, v istej situácii (nadmernej fyzickej, alebo psychickej záťaži, pri zmene počasia a pod.). Pre komplexné posúdenie zdravotného stavu sú dôležité aj tieto zdanlivo nepodstatné údaje. Preto pacient u nás absolvuje základné vyšetrenie akupunktúrne, pohybové, psychické, hodnotíme aj prinesené nálezy napr. interný, chirurgický, psychiatrický a ďalšie.

Na základe toho dostávame určitý komplexnejší obraz o pacientovi. Neliečime chorobu ako takú, ale pacienta, ktorý chorobu má a ktorá súvisí aj s ďalšími okolnosťami jeho života.

Považujeme za dôležité analyzovať všetky prejavy a súvislosti, aby sme mohli čo najoptimálnejšie pomôcť a komplexným vyšetrením nielen odhaliť príčiny a súvislosti, ale v rámci možností predišli aj opakovaniu ťažkostí. Samozrejme, že v tomto procese je najdôležitejší pacient aj jeho aktívna účasť na tejto analýze. Takýto komplexný prístup je pre nás špecifický a charakteristický.

Pacienta následne ošetríme a „vyladíme“  primárne zvukovou rezonančnou punktúrou, teda  harmonizujeme energoinformačný systém organizmu, čo väčšinou človek pocíti hneď, minimálne ako pocit uvoľnenia, uľahčenia, alebo aj oslabenia, či vymiznutia bolesti. Podľa potreby následne inštruujeme pacienta o úprave ďalšieho terapeutického režimu napr. poradíme úpravu stravy, rozoberieme prípadne psychické, či duchovné problémy a spoločne s pacientom posúdime ako ich ďalej riešiť, prípadne otestujeme kvalitné výživové doplnky, aby sa prírodnou cestou doplnilo to, čo v organizme chýba. Vždy dbáme o to, aby sa u nás pacient cítil ako doma, aby nebol v zbytočnom strese a aby mal plnú dôveru, bez ktorej efektívna a účinná liečba nie je možná.

Naša starostlivosť samozrejme vyžaduje aj následné sledovanie zdravotného a celkového stavu pacienta, jeho energoinformačnú stabilizáciu a na to slúžia kontrolné vyšetrenia a ošetrenia, ktoré sú už časove kratšie a menej náročné.