Otázky a odpovede

Na tejto stránke nájdete najčastejšie kladené otázky a odpovede na ne. Ak máte nejakú otázku, pošlite nám ju cez kontaktný formulár (kliknite sem).

 Dajú sa liečiť akupunktúrou aj problémy so žalúdkom (zápal, nadmerná tvorba kyselín), zápal hrubého čreva spojený s hnačkami. Pred 15 rokmi som mala odstránenú maternicu a vaječníky a bola som liečená aj ožarovaním. Okrem toho mi bol pred pár rokmi odstránený žlčník . Preto mám stále veľa žlče v stolici. A mala som aj helicobactera.

Samozrejme, že sa v princípe dajú liečiť aj žalúdočné problémy akupunktúrou. Liečeniu však musí predchádzať riadna diagnóza vrátane diagnózy akupunktúrnej. Vaše problémy však majú zjavne viac príčin, o ktorých vo svojej otázke aj píšete. Podľa toho by to bola práve akupunktúra, ktorá by mohla veľmi pozitívne ovplyvniť váš zdravotný stav a podstatne zmierniť aj problémy so žalúdkom. Zodpovedne to však môžem povedať až po podrobnom akupunktúrnom vyšetrení u nás. Rozhodne ho však odporúčam.  Liečba však musí byť komplexná, teda budú treba iste úpravy aj stravovacieho režimu, veľmi pravdepodobne aj prírodné dietetické doplnky , prípadne ďalšie postupy.

 Zaujímalo by ma, čí sa dá zvýšená činnosť štítnej žľazy liečiť nejakým prírodným spôsobom – alternatívnou medicínou – akupunktúrou.

Zvýšená činnosť štítnej žľazy môže mať viacej príčin a v každom prípade znamená disharmóniu v organizme. Z toho vyplýva, že je dôležité organizmus harmonizovať. Akupunktúra takto pôsobí a nie je pritom žiadnou alternatívou – je to odbor medicíny, ako každý iný. Teda určite prinajmenšom pomáha pri liečbe štítnej žľazy. Samozrejme, že liečba musí byť komplexná, čo je na našom pracovisku samozrejmosťou. Treba zhodnotiť aj všetky ostatné faktory psychologické, výživové, životný štýl a ďalšie. Potom môžeme správne porozumieť „reči tela“ , ktorej prejavom je aj zvýšená činnosť štítnej žľazy a optimalizovať v rámci možností aj tieto faktory. Elektroakugrafické vyšetrenie – podľa našich skúseností – v tomto veľmi veľa naznačí aj ukáže. Preto v každom prípade akupunktúru odporúčam ako rozšírenie možnosti liečby aj sekundárnej prevencie. Musí jej však predchádzať podrobné akupunktúrne vyšetrenie pre začatím liečby a – samozrejme – pri každej kontrole je potrebné akupunktúrne vyšetrenie tiež. Tým sa zabezpečí nevyhnutný individuálny a aktuálny terapeutický postup. Kvalifikovaná liečba akupunktúrou totiž samozrejme vyžaduje akupunktúrne vyšetrenie pred každým ošetrením a každá aplikácia akupunktúry musí byť individuálna na základe vyšetrenia. O liečbe treba informovať aj vášho endokrinológa, s ktorým musí byť liečba koordinovaná.

Pred týždňom som spadla z korčuli na zadok a rtg. ukázal susp. fraktúru kostrče s minimom dislokácie. Veľmi ma boli akýkoľvek tlak čí už na stolicu alebo aj pri chôdzi. Nedá sa to napraviť manuálne? Bojím sa, že budem mat problém v budúcnosti pri pôrode….

Kostrč sa manuálne napraviť dá a u nás to aj rutinne robíme. Máte pravdu, že zanedbanie ošetrenia môže v budúcnosti robiť problémy. Preto Vám navrhujem v každom prípade ošetrenie u nás. Treba si ale uvedomiť, že na kostrč sa premieta celý riadiaci prvok VODA . Do „kompetencie“ tohto prvku patria napr. močový mechúr, obličky, aj gynekologické a sexuologické problémy, chrbtica atď. Okrem toho, žiaden prvok či riadiaci systém nemôže byť narušený bez toho, aby to ovplyvnilo aj ostatné systémy. Problémy s kostrčou ovplyvňujú lokálne situáciu v celej malej panve. Preto aj vyšetrenie aj ošetrenie musí byť komplexné a treba zhodnotiť a zharmonizovať celý organizmus.

V lete idem na IVF. Dá sa pomocou akupunktúry pomôcť k úspešnému otehotneniu ?

Ak by som mal odľahčiť odpoveď na Vašu otázku, povedal by som, že po svete už chodí dosť detí, ktorým sme akupunktúrou a komplexnou liečbou pomohli na svet. Ale sú aj takí, u ktorých taký úspech nebol. Závisí to od mnohých okolností, ktoré sa komplexne nedajú predvídať a ani pri najpodrobnejšom vyšetrení odhaliť. Zväčša ich podstata nie je medicínska ani psychologická. Každý človek je neopakovateľný jedinec s nezastupiteľnou úlohou na tomto svete. V každom prípade je však vhodné akupunktúru skúsiť. Keď nie pre nič iné, tak aspoň preto, aby podrobné akupunktúrne vyšetrenie vrátane elektroakugrafie poukázalo na niektoré možné súvislosti. V mnohých prípadoch je liečba akupunktúrou úspešná aj vtedy, keď iné zlyhalo. Priaznivý efekt akupunktúry má svoju logiku aj fyziologické dôvody. Je vhodná aj v kombinácii s IVF ale vyžaduje to koordináciu oboch liečebných postupov.

Mám bolesti chrbtice, domnievam sa že sa jedná o ischias. Je to možné liečiť akupunktúrou?

Bolesť chrbtice je veľmi častým problémom, ale je to len príslovečný „vrchol ľadovca“, ktorý má svoje príčiny. Domnienka nestačí na určenie diagnózy ani na liečbu. Je potrebné vyšetrenie chrbtice, pričom treba vziať do úvahy, že aj na chrbticu sa premieta celý organizmus. Samozrejme, že tieto poruchy možno liečiť akupunktúrou, ale po predchádzajúcom komplexnom aj akupunktúrnom vyšetrení, čo na našej klinike rutinne robíme. Dĺžka a rozsah liečby závisí od charakteru poruchy.

 Po prečítaní otázok a odpovedí mi napadla jedna otázka – keď piercing nepriaznivo vplýva na organizmus, môže na nás aj nosenie prsteňov nejako nepriaznivo vplývať?

Áno, aj nevhodné prstene, či prstene na nevhodných miestach môžu na nás nepriaznivo vplývať. Treba si uvedomiť, že ruka je svojim spôsobom anténa a na niektorých článkoch tejto antény jednoducho nie sú vhodné cudzie telesá, lebo pôsobia rušivo. Toto ale uvádzam len na lepšiu predstavu. Najlepšie je nosiť prstene na 3. a 4. prste ruky. Ale celá „šperkovnica“ na rukách tiež nie je vhodná, lebo výsledný energo-informačný efekt (k estetickému sa nevyjadrujem) môže byť nepriaznivý, V zásade platí, že nie je vhodné nosenie šperkov z rôznych kovov (bieleho a žltého) súčasne. Koža totiž nie je len jednoduchý izolátor, ako sa to donedávna ešte myslelo a učilo, ale veľmi zložitý mechanizmus aj z hľadiska elektrofyziologického a dva rôzne kovy súčasne pôsobia rušivo na normálny chod týchto procesov. Zásadne nie je vhodné nosiť prstene či iné šperky na palci a ukazováku aj napriek tomu, že tento nešťastný zlozvyk je veľmi rozšírený. Negatívne pôsobia prstene, ktoré majú hrot a navyše – ak sa nosia obrátené hrotom k telu. Nie sú dobré ani prstene, nesúce nevhodné symboly, lebo môžu „programovo“ negatívne ovplyvňovať energo-informačné procesy v organizme. Dalo by sa uviesť ešte veľa ďalších faktorov, ale toto sú hlavné zásady pre prax. Zo skúseností viem, že teraz sa objavia otázky typu aký prsteň na akom mieste a čo ovplyvňuje. Piercing svojim negatívnym pôsobením oslabuje organizmus a nemá zmysel sa pýtať na ktorom mieste čo, lebo je to pre každý organizmus individuálne. Rovnako nevhodný tvar či kombinácia kovov prsteňov negatívne ovplyvňuje organizmus na energo-informačnej úrovni. Aj v tomto prípade – ako u piercingu – nemá zmysel otázka, čo konkrétne je ovplyvnené. U každého človeka jeho najslabšie miesto. Pri podrobnom špeciálnom vyšetrení obyčajne možno tieto vplyvy preukázať. V zásade pri dodržaní uvedených pravidiel by mohol nejaký problém nastať len celkom výnimočne.

Je možné liečiť akupunktúrou rakovinu?Na vašu otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Rakovina môže postihovať rôzne orgány a systémy, samotná má rôzne štádiá a priebehy a navyše – každý človek je iný. Preto možno odpovedať len celkom konkrétne u konkrétneho človeka. Akupunktúra má všeobecne harmonizujúci účinok, ktorý je výhodný vždy. Možno ho využiť na zmiernenie vedľajších účinkov protirakovinovej liečby, ale aj v liečbe samotnej. Na našom pracovisku s tým máme pomerne značné skúsenosti. Liečba musí byť komplexná a mal by ju koordinovať onkológ. V súčasnej dobe sa skúmajú aj ďalšie možnosti napr. akupunktúrnej diagnostiky v prevencii rakoviny, ale akékoľvek závery by boli v tomto štádiu ešte veľmi predčasné a nezodpovedné. Takže jednoznačnejšie sa možno vyjadriť v konkrétnom prípade a to až po komplexnom vyšetrení.

Chcela by som vedieť, či sa dá akupunktúrou liečiť neuróza, respektíve či sa ňou dajú zmierňovať jej prejavy.

S liečbou neurotických stavov máme pomerne veľmi dobré skúsenosti, potrebné je ale vždy najprv podrobné akupunktúrne vyšetrenie. Neurotické prejavy sú vždy spôsobené disharmóniou v organizme, ktorá má rôzne prejavy aj príčiny. V absolútnej väčšine prípadov je možné sa obísť bez medikamentov, v rámci komplexnej liečby aplikujeme cielene a na základe testovania dietetické doplnky, takže liečba je aj ekologická. Musí byť vždy komplexná, čo je u nás samozrejmosťou.

.