Náš tím

Odborný garant kliniky

MUDr. Gustáv Solár, PhD

akupunkturista, psychiater, fyziater, lektor, prezident Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny, prezident International Society of Natural Medicine (Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny).

Lekár

MUDr. Magdaléna Miklósová

oftalmológ konzultant
akupunkturista
lektor

   
       

Lektori kurzov kliniky akupunktúry

kurzov akreditovaného programu sústavného vzdelávania „Diagnostika, terapia a prevencia v akupunktúre pre zdravotnícke povolania, lekár, zubný lekár, sestra a fyzioterapeut“.
Školenie lekárov organizujeme od roku 2006. Medzi našich lektorov patria:

MUDr. Gustáv Solár, PhD. – SK
MUDr. Teodor Mochnáč, PhD. – SK
MUDr. Juraj Gajdoš – SK
MUDr. Karol Horňáček, PhD. – SK
Ing. John Stuart Reid – GB
Ing. Daneš Koťátko – CZ
MUDr. Mgr. Alica Sekáčová – SK
MUDr. Magdaléna Miklósová – SK
PaedDr. Zlatica Solárová, PhD.SK

Konateľ kliniky

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 20220511_090305-1.jpg

PaedDr. Zlatica Solárová, PhD

konzultant pre diagnostiku, terapeut, lektor,
odborný garant športovej organizácie