Náš tím

Odborný garant kliniky

MUDr. Gustáv Solár, PhD

akupunkturista, psychiater, fyziater, lektor, prezident Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny, prezident International Society of Natural Medicine (Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny).

 

Lekári

MUDr. Viera Murcková

všeobecný lekár
akupunkturista

MUDr. Magdaléna Miklósová

oftalmológ
akupunkturista

Lektori

kurzov akreditovaného programu sústavného vzdelávania „Diagnostika, terapia a prevencia v akupunktúre pre zdravotnícke povolania, lekár, zubný lekár, sestra a fyzioterapeut“.
Školenie lekárov organizujeme od roku 2006. Medzi našich lektorov patria:

MUDr. Gustáv Solár, PhD.
MUDr. Teodor Mochnáč, PhD.
MUDr. Juraj Gajdoš
MUDr. Karol Horňáček, PhD.
MUDr. Mgr. Alica Sekáčová
MUDr. Eva Baumann
PaedDr. Zlatica Solárová, PhD.

 

Konateľ kliniky

PaedDr. Zlatica Solárová, PhD

odborný garant športovej organizácie

športový odborník -tréner a inštruktor športu fitnes-kulturistika, biofeedback diagnostika, tréningy, akupunktúrna diagnostika,  lektor,

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

„Názov alebo obchodné meno športovej organizácie: Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s. r. o.
Adresa sídla: Krížna 453/5, 930 25 Vrakúň,
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Identifikačné číslo organizácie: 47088052
Jedinečný identifikátor osoby:
Číslo bankového účtu a príjem a použitie:
Číslo účtu: 503 709 2626 / 0900, IBAN: SK9209 0000 0000 503 709 2626, BIC: GIBA SXBX

  1. príspevku uznanému športu
  2. dotácie
  3. príspevku na národný športový projekt
  4. príspevku na športové poukazy
  5. sponzorského

Adresa elektronickej pošty: klinika@akupunktura.sk

Druh športovej organizácie: Iná športová organizácia
Druh športu: Kulturistika
Druh vykonávanej športovej činnosti:
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: PaedDr. Zlatica Solárová, PhD.
Adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu: klinika@akupunktura.sk
Meno a priezvisko kontrolóra:-
_____________________________________________________________________________________________