Náš tím

Odborný garant kliniky

MUDr. Gustáv Solár, PhD

akupunkturista, psychiater, fyziater, lektor, prezident Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny, prezident International Society of Natural Medicine (Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny).

Lekári

MUDr. Gabriela Šustová
gynekológ pôrodník

MUDr. Magdaléna Miklósová

oftalmológ konzultant
akupunkturista

Lektori kurzov kliniky akupunktúry

kurzov akreditovaného programu sústavného vzdelávania „Diagnostika, terapia a prevencia v akupunktúre pre zdravotnícke povolania, lekár, zubný lekár, sestra a fyzioterapeut“.
Školenie lekárov organizujeme od roku 2006. Medzi našich lektorov patria:

MUDr. Gustáv Solár, PhD. – SK
MUDr. Teodor Mochnáč, PhD. – SK
MUDr. Juraj Gajdoš – SK
MUDr. Karol Horňáček, PhD. – SK
Ing. John Stuart Reid – GB
Ing. Daneš Koťátko – CZ
MUDr. Mgr. Alica Sekáčová – SK
MUDr. Magdaléna Miklósová – SK
PaedDr. Zlatica Solárová, PhD.SK

Konateľ kliniky

PaedDr. Zlatica Solárová, PhD

muzikoterapia, biofeedback konzultant pre diagnostiku športovcov, lektor,
športový odborník -tréner a inštruktor športu fitnes-kulturistika,
odborný garant športovej organizácie