Náš tím

Odborný garant kliniky

MUDr. Gustáv Solár, PhD

akupunkturista, psychiater, fyziater, lektor, prezident Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny, prezident International Society of Natural Medicine (Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny).

 

Lekári

MUDr. Viera Murcková

všeobecný lekár
akupunkturista

MUDr. Magdaléna Miklósová

oftalmológ
akupunkturista

MUDr. Eva Bauman

psychiater
psychoterapeut
akupunkturista
lektor

MUDr. Mgr. Alica Sekáčová
fyziater
lektor

Sestra na ambulancii

miklosova lucia - sestra Klinika akupunktúry

 Lucia Miklósová

zdravotná sestra
back office

 

Lektori

kurzov akreditovaného programu sústavného vzdelávania „Diagnostika, terapia a prevencia v akupunktúre pre zdravotnícke povolania, lekár, zubný lekár, sestra a fyzioterapeut“.
Školenie lekárov organizujeme od roku 2006.

MUDr. Gustáv Solár, PhD. MUDr. Teodor Mochnáč, PhD. MUDr. Teodor Rosinský, CSc.

PaedDr. Zlatica Solárová, PhD.

MUDr. Juraj Gajdoš

MUDr. Eva Baumann

 

Konateľ kliniky

PaedDr. Zlatica Solárová, PhD

akupunktúrna diagnostika, športový odborník -tréner a inštruktor športu fitnes-kulturistika, konzultant v oblasti zdravého životného štýlu, lektor,