+421 915 582602

podpora a liečba imunity • bolesti chrbta, ramien, kolien

stavy po úrazoch • migrény • gynekologické ťažkosti, úzkosti, stres 

alergie • magnetoterapia BEMER •  EEG Biofeedback - diagnostika, terapia 

vyčerpanie, úzkosti, stres,  • stabilizačné cvičenia  • poradenstvo

AKUPUNKTÚRA a NATURÁLNA MEDICÍNA
AKUPUNKTÚRA

V rámci komplexnej starostlivosti pacientom kliniky, ktorý chodia na akupunktúru ešte poskytujeme :

Rehabilitačnú starostlivosť vrátane metód manuálnej medicíny.

Poruchy pohybového aparátu ovplyvňujú šľachovo svalové dráhy a spôsobujú poruchy
v priebehoch dráh a tým aj v celom systéme akupunktúrnych bodov.
Ak je to potrebné,metódami manuálnej medicíny riešime ošetrenie chrbtice kĺbov a kostrče.
To umožňuje jednak podstatné zlepšenie efektu akupunktúry a jednak významne napomáha pri
optimalizácii stavu pacienta.

Významným  faktorom vývoja  pohybových porúch   je stereotypné preťažovanie. V prípade
nadmerného vonkajšieho alebo vnútorného   tlaku sa zvýrazňujú a zhoršujú pohybové
stereotypy, čoho následkom môže byť akútny, prípadne chronický zdravotný stav pacienta.
Týka sa to tak i roviny somatickej, ako aj psychickej.  Obidve sa navzájom prelínajú.

Bemer terapiu

Bemer terapia je najsofisitkovanejšia elektromagnetická terapia  a vplyv na  mikrocirkuláciu je vedecky dokázaný.  Od roku 2014 má certifikáciu fyzikálnej cievnej terapie. Za špecifický účinok sa považuje tvar a konigurácia patentovaného Bemer impulzu. Bemer terapia v akupunktúre nie je doposiaľ známa.
Bemer terapia spočíva v tom, že zlepšením cirkulácie krvi v cievach podporuje samoregulačné mechanizmy tela, tým aj optimalizuje prísun živín, ako aj odstraňovanie škodlivých látok. Optimálna cirkulácia krvi je predpokladom pre dobrú telesnú a psychickú kondíciu. Terapia je individualizovaná pre každého pacienta.

EEG-Biofeedback

EEG Biofedback je špeciálna metóda diagnostiky a liečby, vychádzajúca s  poznatkov elektroencefalografie. Na našej klinike je táto metóda rozšírená aj o poznatky z akupunktúry, psychológie a psychiatrie. EEG Biofedback  sa u nás riadi medicínskymi kritériami. Podstatou diagnostiky EEG Biofedback (Neurobiofeedback) je zhodnotiť jednak aktuálnu kondíciu mozgu (napr. Brain Fitnnes Index a iné), možné disbalancie mozgových aktivít a určiť na základe aktuálnej diagnostiky vhodnosť a spôsob následnej terapie, alebo tréningu. Po takejto diagnostike EEG –biofeedbeckom navrhneme pacientovi, alebo  klientovi najvhodneší spôsob tréningu, ktorý pozostáva z trénovania žiaducich fyziologických aktivít mozgových vĺn.

Psychiatrickú a psychoterapeutickú starostlivosť.

V rámci komplexného prístupu poskytujeme pacientom kliniky psychiatrickú
a psychoterapeutickú starostlivosť. Ochorenie, či porucha má svoju somatickú
a psychickú komponentu, ktorá vyžadujú primeranú starostlivosť v rámci
komplexnej liečby, pričom hlavný dôraz kladieme na
nemedikamentóznu prírodnú liečbu.
Psychiatrická starostlivosť na klinike však nemôže v plnom rozsahu nahradiť
psychiatrickú ambulantnú starostlivosť tam, kde je potrebná dispenzarizácia,
alebo systematická medikamentózna liečba napr. u psychóz.

● Konzultácia vhodnosti umiestnenia lôžka

● Vhodnosť nosenia šperkov a doplnkov ( podľa potreby )

Laboratórny test potravinovej intolerancie

( identifikuje 46 alergénov v potravinách).
Tento test neidentifikuje klasické potravinové alergie vyvolané IgE protilátkami.
Vyšetrenie sa robí z kvapky krvi. Je určený len pre pacientov kliniky.
Prítomnosť alergénov sa zvyčajne prejaví v súvislosti s viacerými
nepriaznivými stavmi organizmu ako napr.: neznášanlivosť
určitých potravín, syndróm podráždených čriev, ekzémy, artritída,
bolesti hlavy a pod.

Výživové doplnky ( podľa potreby )

Samozrejmou súčasťou prírodnej nemedikamentóznej liečby sú aj výživové doplnky.
Skutočnosť, že dnes predstavujú obchodný boom má za následok, že ich kvalita
býva často problematická. Preto naše pracovisko spolupracuje len s dodávateľmi
špičkových výživových doplnkov, ktoré individuálne testujeme každému pacientovi
tak, aby tvorili organickú súčasť jeho komplexnej liečby. U nás indikované doplnky
pacientovi aj dodáme a ich dĺžku aplikácie a aktuálnosti priebežne kontrolujeme.

AVITA
AKTUÁLNE

Galakoncert
Muzikoterapia a zdravie človeka.
Pre verejnosť,  vstup voľný do obsadenia miest
viac informácií

Gala-Conccert
Music Therapy and Human Health.
for more information

________________________

Posledné miesta na kongres – prihláška
12.-14.október 2018

I. Kongres Medzinárodnej
spoločnosti naturálnej medicíny
viac informácií

1st Congress of the International Society
of Natural Medicine
for more information

_______________________

„Meso -Forte“ terapia
Sympózium Muzikoterapie
viac informácií

_________________________________