Laboratórny test potravinovej intolerancie

( identifikuje 46 alergénov v potravinách).
Tento test neidentifikuje klasické potravinové alergie vyvolané IgE protilátkami.
Vyšetrenie sa robí z kvapky krvi. Je určený len pre pacientov kliniky.
Prítomnosť alergénov sa zvyčajne prejaví v súvislosti s viacerými
nepriaznivými stavmi organizmu ako napr.: neznášanlivosť
určitých potravín, syndróm podráždených čriev, ekzémy, artritída,
bolesti hlavy a pod.

Výživové doplnky

Samozrejmou súčasťou prírodnej nemedikamentóznej liečby sú aj výživové doplnky.
Skutočnosť, že dnes predstavujú obchodný boom má za následok, že ich kvalita
býva často problematická. Preto naše pracovisko spolupracuje len s dodávateľmi
špičkových výživových doplnkov, ktoré individuálne testujeme každému pacientovi
tak, aby tvorili organickú súčasť jeho komplexnej liečby. U nás indikované doplnky
pacientovi aj dodáme a ich dĺžku aplikácie a aktuálnosti priebežne kontrolujeme.

Konzultácia vhodnosti umiestnenia lôžka

Vhodnosť nosenia šperkov a doplnkov