Pri prvej návšteve u nás pacient absolvuje vstupné akupunktúrne vyšetrenie, ktoré pozostáva s komplexnej diagnostickej analýzy. Analýza sa robí  v rovine akupunktúrnej, psychologickej a spirituálnej, kde častokrát býva potrebné hľadať prvotnú príčinu poruchy zdravia.

Pacientovi založíme chorobopis, ktorý je súčasťou zdravotnej dokumentácie.Kladieme dôraz aj na rodinnú anamnézu, preto je potrebné si zistiť u blízkych príbuzných tieto informácie. Takisto robíme podrobnejšiu osobnú analýzu, ktorá dotvára celkový obraz o situácii, v ktorej sa pacient teraz nachádza.

Prvé vyšetrenie a ošetrenie trvá zhruba 2 hodiny, pričom nie je potrebné prísť nalačno. Ak pacient má aktuálnu zdravotnú dokumentáciu k daným ťažkostiam  je potrebné si ju vziať zo sebou k nahliadnutiu.
Po založení dokumentácie a odobratí anamnestických údajov nasledujú

  • vyšetrenie dotazníkom
  • prístrojové EAG vyšetrenie
  • korporálne TST vyšetrenie
  • vyšetrenie pulzu, jazyka
  • podľa potreby špecializované rehabilitačné a ďalšie vyšetrenia
  • konzultácia stravovacích návykov.

Na záver diagnostického procesu interpretujeme výsledky, analyzujeme súčasné problémy s pohľadu somatických (telesných), psychických a spirituálnych súvislostí a možností. Terapia prebieha formou individuálneho pohovoru pacienta s lekárom. Pacient sa oboznámi s terapeutickým plánom.

Každá porucha je prejavom celkovej disharmónie v organizme. Treba venovať pozornosť ako samotnej liečbe, tak  následnej prevencii a úprave stereotypov (pohybových, stravovacích, postojov).

Pri riešení terajších ťažkostí, dávame dôraz na to, aby sa porucha, ktorá nie je teraz riešená, neprejavila po čase na inom mieste v organizme.

V organizme totiž vždy všetko so všetkým súvisí a preto je dôležité hľadať a liečiť príčinu a nie iba následok. U detí modifikujeme diagnostické postupy tak, aby boli primerané ich veku.