+421 915 582602

podpora a liečba imunity • bolesti chrbta, ramien, kolien

stavy po úrazoch • migrény • gynekologické ťažkosti, úzkosti, stres 

alergie • magnetoterapia BEMER •  EEG Biofeedback - diagnostika, terapia 

vyčerpanie, úzkosti, stres,  • stabilizačné cvičenia  • poradenstvo

AKUPUNKTÚRA a NATURÁLNA MEDICÍNA
AKUPUNKTÚRA

Terapia

Postup pri terapii

  • pohovor
  • analýza problému
  • postojov pacienta
  • podľa potreby úprava stereotypov
  • pohybových
  • stravovacích

Na záver diagnostického procesu interpretujeme výsledky, analyzujeme súčasné problémy s pohľadu somatických, psychických a spirituálnych súvislostí a možností. Terapia prebieha formou individuálneho pohovoru pacienta s lekárom.

Pacient sa oboznámi s terapeutickým plánom. Každá porucha je prejavom celkovej disharmónie v organizme. Treba venovať pozornosť ako samotnej liečbe, tak následnej prevencii a úprave stereotypov. Pri riešení terajších ťažkostí, dávame dôraz na to, aby sa porucha, ktorá nie je teraz riešená, neprejavila po čase na inom mieste v organizme. V organizme totiž vždy všetko so všetkým súvisí a preto je dôležité hľadať a liečiť príčinu a nie iba následok. U detí modifikujeme diagnostické postupy tak, aby boli primerané ich veku.

AVITA
AKTUÁLNE

Galakoncert
Muzikoterapia a zdravie človeka.
Pre verejnosť,  vstup voľný do obsadenia miest
viac informácií

Gala-Conccert
Music Therapy and Human Health.
for more information

________________________

Posledné miesta na kongres – prihláška
12.-14.október 2018

I. Kongres Medzinárodnej
spoločnosti naturálnej medicíny
viac informácií

1st Congress of the International Society
of Natural Medicine
for more information

_______________________

„Meso -Forte“ terapia
Sympózium Muzikoterapie
viac informácií

_________________________________