Terapia

Po komplexnej akupunktúrnej diagnostike a jej vyhodnotení interpretujeme pacientovi výsledky vyšetrenia. Analyzujeme súčasné ťažkosti pacienta s pohľadu telesných, psychických a spirituálnych súvislostí a možností.  Terapia prebieha formou individuálneho pohovoru pacienta s lekárom, kde sa pacient oboznámi s terapeutickým plánom.

Každá porucha je prejavom celkovej disharmónie v organizme. Venujeme pozornosť ako samotnej liečbe, tak následnej prevencii a úprave stereotypov.
Pri riešení terajších ťažkostí, dávame dôraz na to, aby sa porucha, ktorá nie je teraz riešená, neprejavila po čase na inom mieste v organizme.
V organizme všetko so všetkým  a preto je dôležité hľadať a liečiť príčinu a nie iba následok.

U detí modifikujeme diagnostické postupy tak, aby boli primerané ich veku.

Postup pri terapii:

 • pohovor,
 • analýza ťažkostí, postojov pacienta,
 • úprava stereotypov podľa potreby (pohybových, stravovacích, atď.)
 • rôzne formy akupunktúry,
 • testovanie výživových doplnkov podľa potreby.

Možnosť následných terapií podľa indikácií (na ďalších kontrolách)

 • vhodnosť umiestnia lôžka
 • Meso-Forte terapia
 • Bemer terapia
 • Biofeedback vyšetrenie a tréningy
 • poradenstvo výživových doplnkov, olejov a stravovania
 • stabilizačné cvičenia