Terapia

Po komplexnej akupunktúrnej diagnostike a jej vyhodnotení interpretujeme pacientovi výsledky vyšetrenia. Analyzujeme súčasné ťažkosti pacienta s pohľadu telesných, psychických a spirituálnych súvislostí a možností.  Terapia prebieha formou individuálneho pohovoru pacienta s lekárom, kde sa pacient oboznámi s terapeutickým plánom.

Každá porucha je prejavom celkovej disharmónie v organizme. Venujeme pozornosť ako samotnej liečbe, tak následnej prevencii a úprave stereotypov.
Pri riešení terajších ťažkostí, dávame dôraz na to, aby sa porucha, ktorá nie je teraz riešená, neprejavila po čase na inom mieste v organizme.
V organizme totiž vždy všetko so všetkým súvisí a preto je dôležité hľadať a liečiť príčinu a nie iba následok.

U detí modifikujeme diagnostické postupy tak, aby boli primerané ich veku.

Postup pri terapii:

  • pohovor,
  • analýza ťažkostí, postojov pacienta,
  • úprava stereotypov podľa potreby (pohybových, stravovacích, atď.)
  • rôzne formy akupunktúry,
  • možnosť voľby muzikoterapie,
  • individuálne podľa potreby Bemer, Biofeedback, stabilizačné cvičenia, hodnotenie dotazníka MKBDS,
  • testovanie doplnkov podľa potreby.