Terapia

Akupunktúra
Wellness program
Biofeedback

Konzultácie

Akupunktúrny dotazník
Mobilizácia kostrče
Rehabilitačná terapia

Svetelná terapia
Doplnková liečba