Terapia

Akupunktúra
Muzikoterapia
Biofeedback

Konzultácie

Akupunktúrny dotazník
Mobilizácia kostrče
Rehabilitačná terapia

Svetelná terapia
Doplnková liečba