Cenník zdravotníckych výkonov

Pacienti si úkony podľa platnej legislatívy hradia priamou platbou v plnom rozsahu

Akupunktúra
Prvé vyšetrenie a ošetrenie (do 3 h) 100 €
Kontrolné vyšetrenie a ošetrenie
40 €
Kontrolné vyšetrenie rozšírené – mimo vstupné vyšetrenie /
50 €
Akútne vyšetrenie a ošetrenie 50 €
Rozšírené kontrolné vyšetrenie (pokiaľ uplynie 6 mesiacov od poslednej návštevy)
70 €
Akupunktúrny dotazník MKBDS/ 40min 30 €
Wellness program
Wellness program -1 ošetrenie/ 70min
55 €
Biofeedback
Biofeedback – vyšetrenie, analýza a interpretácia výsledkov 50 €
Biofeedback – 1 tréning/30min 15 €
Biofeedback – 10 tréningov (pri platbe vopred 10% zľava) 135€
Brain Fitness Index ( BFI) 42 €
Rehabilitácia
Mobilizácia kostrče 30 €
Diagnostika funkčného stavu akupunktúrnych dráh a nácvik cvičení (30 min) 25 €
Individuálny nácvik cvičení a dýchania ( 20min) 20€
Autogénny tréning (15 min) 10€
Meridiánová masáž (do20 min) 20€
Konzultácie
Konzultácia lekára (30 – 50 min)  35 I 50 €
Poradenstvo dietetických prírodných prípravkov a esenciálnych olejov (do 30 min) 15 €
Konzultácia vhodnosti rozmiestnenia nábytku do 4 obytných miestností 30 €
Každá ďalšia obytná miestnosť 5 €
Doplnková terapia a testy
Biolampa 4 €
Rebox 10 €
Laboratórny test potravinovej intolerancie 82 €
poplatok za rezerváciu termínu 15€
Individuálne balíčky
(možnosť zostavenia po dohode s lekárom)
podľa cenníka