Cenník zdravotníckych výkonov

Pacienti si úkony podľa platnej legislatívy hradia priamou platbou v plnom rozsahu

Vstupné komplexné vyšetrenie a ošetrenie 86,0 €
Kontrolné vyšetrenie a ošetrenie
32,0 €
Kontrolné komplexné vyšetrenie a ošetrenie/po 1.roku, ak nie sú kontroly/
66,0 €
Ošetrenie v rámci 1. pomoci
50,0 €
EEG biofeedback -vyšetrenie a vyhodnotenie
61,0 €
EEG biofeedback -operatívne vyšetrenie a vyhodnotenie 45,0€
EEG biofeedback – terapia 1. tréning 13,0 €
EEG biofeedback -terapia 10. tréningov(10%zľava)
120,0 €
Diagnostika a nácvik cvičení na zlepšenie funkčného stavu 20,0€
Manipulačná liečba 15,0€
Rebox Physio 4,0€
Konzultácia lekára
15,0€
Biolampa 3,0 €
Bemer-terapia
/
individuálne program. /pacienti kliniky
7,0€
Bemer-terapia – vstupná konzultácia
10,0 €
Analyticko – terapeutický pohovor
35,0 €
Psychiatrické vyšetrenie 22,0 €
Kontrolné psychiatrické vyšetrenie 11,0 €
Autogénny tréning 10,0 €
ANAC /Aku nano analýza cesty/ 40,0€
Konzultácia stravovacích návykov
10,0 €
Laboratórny test potravinovej  intolerancie 82,0 €
Konzultácia vhodnosti rozmiestnenia nábytku do 4 obytných miestností 10,0€
1 obytná miestnosť 4,0€
Testovanie dietetických prírodných prípravkov, olejov, stravy
3,0€
Orientačné vyšetrenie moču 1,0€
poplatok za nedodržanie vopred dohodnutého termínu/zmenu termínu nahlásiť aspoň 1 deň vopred/ 15,0€