Cenník zdravotníckych výkonov

Pacienti si úkony podľa platnej legislatívy hradia priamou platbou v plnom rozsahu

Akupunktúra
Prvé vyšetrenie a ošetrenie (do 3 h) 92 €
Kontrolné vyšetrenie a ošetrenie/45min
34 €
Kontrolné vyšetrenie rozšírené – mimo vstupné vyšetrenie /
40 €
Akútne vyšetrenie a ošetrenie 50 €
Rozšírené kontrolné vyšetrenie (pokiaľ uplynie 6 – 12 mesiacov od poslednej návštevy)
66 €
Muzikoterapia Meso-Forte terapia
Meso-Forte terapia-1 ošetrenie 42 €
Meso-Forte terapia- 10 ošetrení /zľava 10% 378 €
Biofeedback
Biofeedback – vyšetrenie, analýza a interpretácia výsledkov 50 €
Biofeedback – 1 tréning 13 €
Biofeedback – 10 tréningov (pri platbe vopred 10% zľava) 117 €
Brain Fitness Index ( BFI) 42 €
Bemer terapia
Bemer terapia (20 min) 8 €
Individuálne balíčky
(možnosť zostavenia po dohode s lekárom)
podľa cenníka
Rehabilitácia
Mobilizácia kostrče 30 €
Diagnostika funkčného stavu akupunktúrnych dráh a nácvik cvičení (30 min) 20 €
Konzultácie
Konzultácia lekára (30 – 50 min)  35 I 50 €
Poradenstvo dietetických prírodných prípravkov a esenciálnych olejov (do 30 min) 15 €
Konzultácia vhodnosti rozmiestnenia nábytku do 4 obytných miestností 30 €
Každá ďalšia obytná miestnosť 5 €
Doplnková terapia a testy
Biolampa 4 €
Rebox 4 €
Laboratórny test potravinovej intolerancie 82 €
poplatok za rezerváciu termínu 15€