Cenník zdravotníckych výkonov

Pacienti si úkony podľa platnej legislatívy hradia priamou platbou v plnom rozsahu

Akupunktúra
Prvé vyšetrenie a ošetrenie (do 2,5 h) 86 €
Kontrolné vyšetrenie a ošetrenie 32 €
Kontrolné vyšetrenie a ošetrenie do 5 dní od poslednej návštevy 25 €
Akútne vyšetrenie a ošetrenie 50 €
Rozšírené kontrolné vyšetrenie (pokiaľ uplynie 6 – 12 mesiacov od poslednej návštevy) 66 €
Meso-Forte terapia
Meso-Forte terapia- 1 ošetrenie 56 €
Meso-Forte terapia- 10 ošetrení /zľava 10% 500 €
Biofeedback
Biofeedback – vyšetrenie, analýza a interpretácia výsledkov 50 €
Biofeedback – 1 tréning 13 €
Biofeedback – 10 tréningov (pri platbe vopred 10% zľava) 120 €
Bemer terapia
Bemer terapia (20 min) 7 €
Bemer – balíček 10 terapií (pri platbe vopred 10% zľava) 63 €
Rehabilitácia
Mobilizácia kostrče 20 €
Diagnostika funkčného stavu akupunktúrnych dráh a nácvik cvičení (30 min) 20 €
Konzultácie
Konzultácia lekára (do 30 min) 20 €
Konzultácia stravovacích návykov (do 30 min) 15 €
Poradenstvo dietetických prírodných prípravkov a esenciálnych olejov (do 30 min) 15 €
Konzultácia vhodnosti rozmiestnenia nábytku do 4 obytných miestností 20 €
Každá ďalšia obytná miestnosť 5 €
Doplnková terapia a testy
Biolampa 4 €
Rebox 4 €
Laboratórny test potravinovej intolerancie 82 €
Darčekové poukážky
Meso-forte terapia
56 €
Meso-forte terapia, akupunktúrne ošetrenie a Bemer terapia 100 €
poplatok za rezerváciu termínu
15€

Pre firmy ponúkame zmluvnú dlhodobú starostlivosť o ich zamestnancov.