Cenník zdravotníckych výkonov

Pacienti si úkony podľa platnej legislatívy hradia priamou platbou v plnom rozsahu
Novinka – wellness program

Akupunktúra    €
Prvé vyšetrenie a ošetrenie (do 3 h) 100 €
Kontrolné vyšetrenie a ošetrenie
40 €
Kontrolné vyšetrenie rozšírené – mimo vstupné vyšetrenie /
50 €
Akútne vyšetrenie a ošetrenie 60 €
Rozšírené kontrolné vyšetrenie (pokiaľ uplynie 6 mesiacov od poslednej návštevy)
70 €
Wellness program- novinka
Wellness program -1 ošetrenie/ 60min
55 €
Meso-forte terapia 30€
Biofeedback
Biofeedback – vyšetrenie, analýza a interpretácia výsledkov 50 €
Biofeedback – 1 tréning/30min 15 €
Biofeedback – 10 tréningov (pri platbe vopred 10% zľava) 135 €
Brain Fitness Index ( BFI) 42 €
Rehabilitácia
Mobilizácia kostrče 30 €
Individuálny nácvik, stabilizácia ( 20min) 20 €
Autogénny tréning (15 min) 10 €
Konzultácie
Konzultácia lekára (30 – 50 min) 35 / 50 €
Analyticko -terapeutický pohovor (do 50 min)
50€
Poradenstvo dietetických prírodných prípravkov. 15 €
Konzultácia vhodnosti rozmiestnenia nábytku do 4 obytných miestností 30 €
Každá ďalšia obytná miestnosť 5 €
Doplnková terapia a testy
Biolampa 4 €
Rebox 10 €
Akupunktúrny dotazník 40min 30 €
poplatok za rezerváciu termínu 30 €
Individuálne balíčky
(možnosť zostavenia po dohode s lekárom)
podľa cenníka