Cenník zdravotníckych výkonov

Pacienti si úkony podľa platnej legislatívy hradia priamou platbou v plnom rozsahu

Prvé vstupné komplexné
vyšetrenie a ošetrenie
/
s aplikáciou akupunktúry/
86 €
Kontrola /s aplikáciou akupunktúry/
32 €
Kontrola /do 5 dní od posledného ošetrenia vrátane 20%/ 25€
Ošetrenie v rámci 1. pomoci
50 €
EEG biofeedback -vyšetrenie a vyhodnotenie (písomne)
61 €
EEG biofeedback -operatívne vyšetrenie a vyhodnotenie (pohovor)
45 €
EEG biofeedback – terapia
1. tréning
13 €
EEG biofeedback -terapia
10. tréningov(
10%zľava)
120 €
Diagnostika a nácvik cvičení na zlepšenie funkčného stavu 20 €
Manipulačná liečba 20 €
Vstupné komplexné
vyšetrenie a ošetrenie
/
s Meso-Forte terapiou/
110 €
Meso-forte terapia
56 €
Meso-Forte terapia
10 terapií (10%zľava)
500€
Bemer-terapia – vstupná konzultácia+ terapia (40min)  25€
Bemer -10 terapií (zľava 10%)
63€
Bemer-terapia (20min) 7 €
Konzultácia lekára (do 30min) 20 €
Psychiatrické vyšetrenie 22 €
Autogénny tréning 10 €
Kontrolné komplexné vyšetrenie a ošetrenie/po 1.roku, ak nie sú kontroly/ 66 €
Konzultácia stravovacích návykov
10 €
Laboratórny test potravinovej  intolerancie 82 €
Konzultácia vhodnosti rozmiestnenia nábytku do 4 obytných miestností 20 €
1 obytná miestnosť 5 €
Testovanie dietetických prírodných prípravkov, olejov, stravy
3 €
Biolampa, Rebox 4 €
poplatok za nedodržanie vopred dohodnutého termínu/zmenu termínu nahlásiť aspoň 1 deň vopred/

15 €

 

Darčeková poukážka
v ľubovolnej hodnote
, €