Biofeedback je samostatná špeciálna metóda diagnostiky a liečby, vychádzajúca z poznatkov elektroencefalografie. Na našej klinike je táto metóda rozšírená o poznatky z akupunktúry, psychológie a psychiatrie. Biofeedback sa u nás riadi medicínskymi kritériami.

Podstatou diagnostiky je zhodnotenie aktuálnej kondície mozgu (Brain Fitness Index) a možné poruchy mozgových aktivít. Na základe aktuálnej diagnostiky určíme vhodnosť a spôsob následnej terapie, alebo tréningu.

Po diagnostike robíme analýzu výsledkov a navrhneme pacientovi, alebo  klientovi najvhodnejší spôsob tréningu. Tréning  pozostáva z trénovania žiadúcich fyziologických aktivít mozgových vĺn.

Biofeedback je vhodný pre tých, ktorí:

 • chcú poznať kondíciu svojho mozgu (diagnostika).
 • chcú zlepšiť svoju kondíciu mozgu. Pôsobí na zlepšenie pamäti, podporu koncentrácie a pozornosti.
 • vykonávajú psychicky náročnú prácu. Pôsobí na zlepšenie relaxácie a spánku.
 • strácajú motiváciu pre doterajšiu prácu.
 • sú vrcholovými a výkonnostnými športovcami, v čase prípravy a pred športovým výkonom.

Podľa individuálnej potreby každého pacienta ponúkame “doladenie“ organizmu akupunktúrou, Meso-forte terapiou alebo Bemer terapiou.

Objednať sa na diagnostiku

  Vaše meno, priezvisko, titul (povinné)

  Telefón (povinné)

  Emailová adresa (povinné)

  Váš zdravotný problém

  Ochrana pred SPAMom : prepíšte text captcha do políčka