+421 915 582602

podpora a liečba imunity • bolesti chrbta, ramien, kolien

stavy po úrazoch • migrény • gynekologické ťažkosti, úzkosti, stres 

alergie • magnetoterapia BEMER •  EEG Biofeedback - diagnostika, terapia 

vyčerpanie, úzkosti, stres,  • stabilizačné cvičenia  • poradenstvo

AKUPUNKTÚRA a NATURÁLNA MEDICÍNA
AKUPUNKTÚRA

Základný kurz akupunktúry

Termín:  prebieha  ( 20 hodín, 3dni x 20hodín), nový termín sa vypíše po prihlásení sa do kurzu.
dohoda možná so záväzne prihlásenými – je potrebné vyplniť prihlášku na kurz
Miesto: klinika akupunktúry, Šamorín, Školská 35, budova Polikliniky 2.posch.
Počet účastníkov kurzu: max. 8 – voľné miesta
Predstavuje 200 hodín (10 predĺžených víkendov 10 x 20 hodín)
Kredity: 10 x 20 kreditov = 200 kreditov , podľa Prílohy č. 1 časť B. bod 3 vyhlášky MZ S č. 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
Cena kurzu: 20hodín 150€, platba na mieste, vždy za jeden absolvovaný kurz.
Program kurzu

Dôraz sa kladie ako na širokú teoretickej bázu, tak najmä na praktický výcvik akupunktúry, založenej na individuálnom prístupe k pacientovi tak, aby si absolvent vedel poradiť v každej situácii, bez použitia rigidných schém.
Absolvent kurzu má samostatne zdokumentované minimálne dva chorobopisy a samostatnú komplexnú diagnostiku a ošetrenie pacientov pod supervíziou.
Absolvent dostane potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktorého oprávňuje vykonávať akupunktúru v rámci svojho odboru. Pokiaľ nie je absolvent zaradení do odboru, má možnosť absolvovania kurzu.

 

 

AVITA
AKTUÁLNE

Galakoncert
Muzikoterapia a zdravie človeka.
Pre verejnosť,  vstup voľný do obsadenia miest
viac informácií

Gala-Conccert
Music Therapy and Human Health.
for more information

________________________

Posledné miesta na kongres – prihláška
12.-14.október 2018

I. Kongres Medzinárodnej
spoločnosti naturálnej medicíny
viac informácií

1st Congress of the International Society
of Natural Medicine
for more information

_______________________

„Meso -Forte“ terapia
Sympózium Muzikoterapie
viac informácií

_________________________________