Základný kurz akupunktúry

Termín: marec 2024
dohoda možná so záväzne prihlásenými – je potrebné vyplniť záväznú prihlášku na kurz
Miesto: klinika akupunktúry, Šamorín, Školská 35, budova Polikliniky 2.posch.
Počet účastníkov kurzu: max. 9 – voľné miesta
Predstavuje spolu 240 hodín,  10 predĺžených víkendov(piatok, sobota, nedeľa ) 10 x 24 hodín
Kredity: 24 kreditov
Cena 1 kurzu 24hodín 200€, platba na mieste, vždy za jeden absolvovaný kurz.
Program kurzu

Dôraz sa kladie ako na širokú teoretickej bázu, tak najmä na praktický výcvik akupunktúry, založenej na individuálnom prístupe k pacientovi tak, aby si absolvent vedel poradiť v každej situácii, bez použitia rigidných schém.
Absolvent kurzu má samostatne zdokumentované minimálne dva chorobopisy a samostatnú komplexnú diagnostiku a ošetrenie pacientov pod supervíziou.
Absolvent dostane potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktorého oprávňuje vykonávať akupunktúru v rámci svojho odboru. Pokiaľ nie je absolvent zaradení do odboru, má možnosť absolvovania kurzu.

 prihláška na kurz