Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód.

Inovatívne odporúčania pre multiprofesionálne vzdelávanie. Pre hlbšie spoznanie problematiky akupunktúry odporúčame Kompendium. Čítať viac

Komplexná rehabilitácia u pacienta so syndrómom corpus callosum po traumatickom poranení mozgu

Diagnostikovali sme Traumatic Brain Injury (difúzne axonálne poškodenie a ruptúra corpus callosum). Pacient absolvoval komplexný mnohostranný rehabilitačný program zahŕňajúci medikamentóznu terapiu, integrovanú fyzikálnu terapiu, ergoterapiu, akupunktúru, muzikoterapiu, počítačom podporovaný kognitívny rehabilitačný tréning, transkraniálnu magnetickú stimuláciu a hyperbarickú oxygenoterapiu. Tento rehabilitačný program viedol k výraznému zlepšeniu fyzických a komunikačných schopností. Čítať viac

Vyvinúť liek proti rakovine je rovnaká hlúposť ako vyvinúť liek proti gravitácii

Pred rozhovorom ste mi povedali, že sa dnes nerešpektujú Božie alebo prírodné zákony. Ako sa porušujú a aké z toho vyplývajú následky?

Nerešpektujú sa v celej histórii ľudstva, ale možnosti ľudstva nerešpektovať ich takým zásadným spôsobom neboli také, ako sú teraz. Závažným porušením je napríklad zavedenie tzv. zimného a letného času. Veľa sa okolo nich hovorí a treba povedať, že, bohužiaľ, nič múdre. Čítať viac

Akupunktúra nelieči chorobu, ktorá je len „vrcholom ľadovca“, ale pacienta

Akupunktúra je takmer 5-tisícročná čínska liečebná metóda, ktorá nelieči len chorobu pacienta, lieči človeka ako celok. Na Slovensku môžu akupunktúru vykonávať iba odborníci s medicínskym vzdelaním. Ide o lekársku disciplínu, ktorú možno v rámci diagnostiky a liečby chorôb, ale aj v rámci prevencie použiť vo všetkých medicínskych odboroch.

V čom spočíva základný rozdiel medzi akupunktúrou a akupresúrou?

Akupunktúra je všeobecný názov pre medicínu, ktorá sa zaoberá tzv. aktívnymi bodmi, meridiánmi, mikrosystémami, šľachovo-svalovými dráhami etc. a  rôznymi formami pôsobenia či stimulácie týchto jej zložiek. Pôvodný čínsky názov je čžen cju terapia, čo v preklade znamená pichanie a požehovanie a latinské slovo akupunktúra je zložené zo slov accus – ihla a punctus – bod. Akupresúra, teda pôsobenie na jednotlivé body tlakom je tak povediac „najamatérskejší“ variant tejto terapie, ktorá je síce tiež účinná, ale ani zďaleka sa nevyrovná napr. aplikácii ihiel, laseru, elektrickej stimulácii či iných spôsobov akupunktúry. Čítať viac

Chybí nám morální autority, které by byly schopny hnout s politickou hyperkorektností

https://www.kupredudominulosti.cz/matys-jaroslav-1d-chybi-nam-moralni-autority-ktere-by-byly-schopny-hnout-s-politickou-hyperkorektnosti/

Příroda nás potrestá, že chceme zrušit archetypální rozdíl mezi muži a ženami

https://www.kupredudominulosti.cz/matys-jaroslav-2d-priroda-nas-potresta-ze-chceme-zrusit-archetypalni-rozdil-mezi-muzi-a-zenami/

Fyzické tresty ukazují dětem hranice, za které nesmí a bez kterých by nepřežily

https://www.kupredudominulosti.cz/matys-jaroslav-3d-fyzicke-tresty-ukazuji-detem-hranice-za-ktere-nesmi-a-bez-kterych-by-neprezily/

Musíme byť otvorení novým poznatkom

Hlavnou zásadou naturálnej medicíny je, že lekár by nemal liečiť chorobu, ale pacienta. Teda celého človeka, kde to, čomu hovoríme choroba, je len vrchol ľadovca v individuálnej histórii každého človeka, ktorý má svoju somatickú, psychoregulatívnu (vrátane sociálnej), energoinformačnú a duchovnú rovinu, pričom každý jeden človek, a teda aj pacient, je jedinečná a neopakovateľná bytosť. To je treba akceptovať v prevencii, diagnostike, liečbe aj výskume v medicíne. A tomu treba prispôsobiť aj vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Toto vzdelávanie nemôžu vykonávať len lekári, lebo prirodzene nie sú a ani nemôžu byť odborníci v širokej škále vied a poznatkov týkajúcich sa človeka. Tu je na mieste otvorenosť, vedecká skromnosť a prizvanie aj iných odborníkov na edukáciu lekárov, čo platí aj naopak. V tomto je jednoznačne príkladom a inšpirátorom práve naturálna medicína a teda by aj mala čo povedať do všeobecného školenia a doškoľovania v zdravotníctve, ale aj v zdravotníckej osvete. To aspoň podvedome cíti každý naozaj skúsený lekár a potvrdzujú to aj poznatky naturálnej medicíny. Čítať viac

Prevencia, diagnostika a liečba tzv. psychosomatických porúch a akupunktúra

Pojem psychosomatika prechádza v západnej medicíne určitým vývojom, pričom pokus o syntézu psychiky a somatiky ostáva v intenciách dualistického chápania. Ani psycho-bio-sociálny model nie je komplexný model organizmu. Akupunktúra vo svojej fyziológii a patofyziológii nepozná dualizmus západného typu, ale vychádza z holistického princípu”všetkého vo všetkom“.  Akupunktúra je úplne kompatibilná s ostatnými odbormi medicíny a svojím systémovým usporiadaním a holistickým prístupom môže byť prínosom aj v problematike tzv. psychosomatických porúch.  Čítať viac
 

Podmienkou zdravia je život v súlade s prírodou a vyššími zákonmi

Šamorínska klinika je školiacim pracoviskom akreditovaným ministerstvom zdravotníctva, keďže u nás môže akupunktúru vykonávať len kvalifikovaný lekár. „Akupunktúra sa zaoberá tzv. aktívnymi bodmi, meridiánmi, mikrosystémami, šľachovo-svalovými dráhami, teda energoinformačným systémom organizmu a rôznymi formami jeho diagnostiky a liečby..Čítať viac

Znovuobjavenie vedy a hudobnej terapie

V súčasnosti je hudobná terapia uznávanou klinickou disciplínou, ktorá pomáha ľuďom prekonať fyzické, emocionálne, mentálne, sociálne a duchovné problémy. Existujú zmienky aj o tom, že už starí Egypťania používali zvuk ako liek. Podľa jednej tradície sa predpokladá, že Pytagoras cestoval do Egypta, kde získal svoje vedomosti ..Čítať viac