+421 915 582602

podpora a liečba imunity • bolesti chrbta, ramien, kolien

stavy po úrazoch • migrény • gynekologické ťažkosti, úzkosti, stres 

alergie • magnetoterapia BEMER •  EEG Biofeedback - diagnostika, terapia 

vyčerpanie, úzkosti, stres,  • stabilizačné cvičenia  • poradenstvo

AKUPUNKTÚRA a NATURÁLNA MEDICÍNA
AKUPUNKTÚRA

Zaujímavosti – odborné články

Prevencia, diagnostika a liečba tzv. psychosomatických porúch a akupunktúra

Pojem psychosomatika prechádza v západnej medicíne určitým vývojom, pričom pokus o syntézu psychiky a somatiky ostáva v intenciách dualistického chápania. Ani psycho-bio-sociálny model nie je komplexný model organizmu. Akupunktúra vo svojej fyziológii a patofyziológii nepozná dualizmus západného typu, ale vychádza z holistického princípu”všetkého vo všetkom“.  Akupunktúra je úplne kompatibilná s ostatnými odbormi medicíny a svojím systémovým usporiadaním a holistickým prístupom môže byť prínosom aj v problematike tzv. psychosomatických porúch.  Čítať viac

Znovuobjavenie vedy a hudobnej terapie

V súčasnosti je hudobná terapia uznávanou klinickou disciplínou, ktorá pomáha ľuďom prekonať fyzické, emocionálne, mentálne, sociálne a duchovné problémy. Existujú zmienky aj o tom, že už starí Egypťania používali zvuk ako liek. Podľa jednej tradície sa predpokladá, že Pytagoras cestoval do Egypta, kde získal svoje vedomosti ..čítať viac 

 

 

AVITA
AKTUÁLNE

Galakoncert
Muzikoterapia a zdravie človeka.
Pre verejnosť,  vstup voľný do obsadenia miest
viac informácií

Gala-Conccert
Music Therapy and Human Health.
for more information

________________________

Posledné miesta na kongres – prihláška
12.-14.október 2018

I. Kongres Medzinárodnej
spoločnosti naturálnej medicíny
viac informácií

1st Congress of the International Society
of Natural Medicine
for more information

_______________________

„Meso -Forte“ terapia
Sympózium Muzikoterapie
viac informácií

_________________________________