Prevencia, diagnostika a liečba tzv. psychosomatických porúch a akupunktúra

Pojem psychosomatika prechádza v západnej medicíne určitým vývojom, pričom pokus o syntézu psychiky a somatiky ostáva v intenciách dualistického chápania. Ani psycho-bio-sociálny model nie je komplexný model organizmu. Akupunktúra vo svojej fyziológii a patofyziológii nepozná dualizmus západného typu, ale vychádza z holistického princípu”všetkého vo všetkom“.  Akupunktúra je úplne kompatibilná s ostatnými odbormi medicíny a svojím systémovým usporiadaním a holistickým prístupom môže byť prínosom aj v problematike tzv. psychosomatických porúch.  Čítať viac

Znovuobjavenie vedy a hudobnej terapie

V súčasnosti je hudobná terapia uznávanou klinickou disciplínou, ktorá pomáha ľuďom prekonať fyzické, emocionálne, mentálne, sociálne a duchovné problémy. Existujú zmienky aj o tom, že už starí Egypťania používali zvuk ako liek. Podľa jednej tradície sa predpokladá, že Pytagoras cestoval do Egypta, kde získal svoje vedomosti ..čítať viac