Musíme byť otvorení novým poznatkom

Hlavnou zásadou naturálnej medicíny je, že lekár by nemal liečiť chorobu, ale pacienta. Teda celého človeka, kde to, čomu hovoríme choroba, je len vrchol ľadovca v individuálnej histórii každého človeka, ktorý má svoju somatickú, psychoregulatívnu (vrátane sociálnej), energoinformačnú a duchovnú rovinu, pričom každý jeden človek, a teda aj pacient, je jedinečná a neopakovateľná bytosť. To je treba akceptovať v prevencii, diagnostike, liečbe aj výskume v medicíne. A tomu treba prispôsobiť aj vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Toto vzdelávanie nemôžu vykonávať len lekári, lebo prirodzene nie sú a ani nemôžu byť odborníci v širokej škále vied a poznatkov týkajúcich sa človeka. Tu je na mieste otvorenosť, vedecká skromnosť a prizvanie aj iných odborníkov na edukáciu lekárov, čo platí aj naopak. V tomto je jednoznačne príkladom a inšpirátorom práve naturálna medicína a teda by aj mala čo povedať do všeobecného školenia a doškoľovania v zdravotníctve, ale aj v zdravotníckej osvete. To aspoň podvedome cíti každý naozaj skúsený lekár a potvrdzujú to aj poznatky naturálnej medicíny. Čítať viac

Prevencia, diagnostika a liečba tzv. psychosomatických porúch a akupunktúra

Pojem psychosomatika prechádza v západnej medicíne určitým vývojom, pričom pokus o syntézu psychiky a somatiky ostáva v intenciách dualistického chápania. Ani psycho-bio-sociálny model nie je komplexný model organizmu. Akupunktúra vo svojej fyziológii a patofyziológii nepozná dualizmus západného typu, ale vychádza z holistického princípu”všetkého vo všetkom“.  Akupunktúra je úplne kompatibilná s ostatnými odbormi medicíny a svojím systémovým usporiadaním a holistickým prístupom môže byť prínosom aj v problematike tzv. psychosomatických porúch.  Čítať viac

Znovuobjavenie vedy a hudobnej terapie

V súčasnosti je hudobná terapia uznávanou klinickou disciplínou, ktorá pomáha ľuďom prekonať fyzické, emocionálne, mentálne, sociálne a duchovné problémy. Existujú zmienky aj o tom, že už starí Egypťania používali zvuk ako liek. Podľa jednej tradície sa predpokladá, že Pytagoras cestoval do Egypta, kde získal svoje vedomosti ..čítať viac