V dňoch  12.-14.októbra 2018 sa v Šamoríne  v hoteli Kormorán sa uskutočnil I. kongres Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny a  XXII. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny. Kongresu sa tradične zúčastnili medzinárodné špičkové vedecké osobnosti ako lekári, tak aj ďalší špecialisti s odborným a interdisciplinárnym zameraním na problematiku naturálnej medicíny. V tomto roku kongres kládol dôraz na koncepčné a metodické otázky naturálnej medicíny.
Spoluorganizátorom podujatia bolo aj mesto Šamorín a záštitu nad ním prevzal primátor mesta Šamorín Mgr. Bárdos Gabriel.