V dňoch  12.-14.októbra 2018 sa v Šamoríne  v hoteli Kormorán uskutočnil I. kongres Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny a  XXII. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny. Kongresu sa tradične zúčastnili medzinárodné špičkové vedecké osobnosti ako lekári, tak aj ďalší špecialisti s odborným a interdisciplinárnym zameraním na problematiku naturálnej medicíny. V tomto roku kongres kládol dôraz na koncepčné a metodické otázky naturálnej medicíny.
Sú­časťou kongresu bolo medzinárodné  sympózium vedeckej muzikoterapie pod názvom „Muzikoterapia a zdravie človeka: veda, prax a vzdelávanie“ Čítať viac .
V rámci medzinárodného sympózia sa uskutočnil  Gala koncert pod názvom Muzikoterapia a zdravie človeka na ktorom vystúpili lekári v úlohe operných spevákov. video.
Kongresu sa zúčastnili prednášatelia zo 7 krajín sveta“ Česká republika, Izrael, Estónsko, Nemecko, Rusko, Veľká Británia, Slovensko.
Spoluorganizátorom podujatia bolo aj mesto Šamorín a záštitu nad ním prevzal primátor mesta Šamorín Mgr. Bárdos Gabriel.