V dňoch  18.-20. marca 2022  sa uskutočnilo online live podujatie XXIII. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny.
Nosné témy tohtoročného kongresu boli otázky medicíny, vedy a spirituality.

Prednášky renomovaných autorov sa týkali aktuálne informácie z oblasti bunkovej a energeticko-informačnej komunikácie, akupunktúry, ajurvédy, neurotechnológie, zvukovej terapie, energetickej medicíny, rehabilitácie v jednotlivých klinických odboroch, spirituálnych aspektov starostlivosti o zdravie, kódovania a modelovania procesov a filozofických aspektov komplexnej zdravotnej starostlivosti

Kongresu sa tradične zúčastnili medzinárodné špičkové vedecké osobnosti ako lekári, tak aj ďalší špecialisti s odborným a interdisciplinárnym zameraním na problematiku naturálnej medicíny.