Medzinárodný projekt Erasmus+
Strategické partnerstvá pre inovácie 2020-1-SK01-KA202-078222

Názov / Title:
Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód / Comprehensive Multiprofessional Approach to the Treatment of Patients focusing on the Use
Less Frequent Methods

Hlavný riešiteľ a koordinátor projektu / Main investigator and coordinator of the project:
Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, s.r.o. , Šamorín, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, vedecko-výskumné centrum, vzdelávacia ustanovizeň / health care provider, scientific-
research center and education institution

Spoluriešitelia a projektoví partneri / Sub investigators and project partners:
Sonic Age, Ltd. Keswick, Veľká Británia, vedecko-výskumné centrum, výrobca prístrojov a vzdelávacia ustanovizeň / scientific research center, device manufacturer and education provider
www.cymascope.com

Dynamické obchodní služby, s.r.o., Praha, Česká republika, vedecko-výskumné centrum, výrobca prístrojov a vzdelávacia ustanovizeň / scientific-research center, device manufacturer and education provider
www.dos.sro.cz

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra FBLR /fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie/, Slovenská republika – štátna univerzita, vedecko-výskumné centrum a poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti / state university, institute of physical and rehabilitation medicine, scientific-research center and healt care provider
www.szu.sk

Viac informácií / More info:
SK prezentácia / EN presentation
Zmluva s národnou agentúrou

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia: Ako vám môžu pomôcť?
Bolesti chrbta a pohybového ústrojenstva všetci dobre poznáme. Čo však už poznáme menej, sú spôsoby liečby a prevencie týchto problémov.

Perspektívy širšieho využitia zvuku v medicíne

Perspektívy širšieho využitia zvuku v medicíne
Rozhovor s Johnom Stuartom Reidom, odborníkom na akustickú fyziku, ktorý sa viac ako 30 rokov svojej kariéry zaoberá výskumom liečivých účinkov zvuku na ľudský organizmus..

MUDr. Gustáv Solár, PhD. o menej frekventovaných metódach v prevencii, diagnostike a liečbe

MUDr. Gustáv Solár, PhD. o menej frekventovaných metódach v prevencii, diagnostike a liečbe.
MUDr. Gustáv Solár, PhD. je slovenský akupunkturista, psychiater, rehabilitačný lekár a odborný garant Ministersta zdravotníctva Slovenskej republiky akreditovaného študijného programu „Diagnostika, liečba a prevencia v akupunktúre“. Témou rozhovoru sú menej frekventované metódy v prevencii, diagnostike a liečbe.

Šamorínska klinika koordinuje interdisciplinárny projekt

Šamorínska klinika koordinuje interdisciplinárny projekt
Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, s.r.o v Šamoríne je hlavným riešiteľom a koordinátorom projektu „Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód“. Dvojročný projekt odštartoval 1. septembra 2020 v rámci programu Erasmus+ pre odbornú prípravu a vzdelávanie a financuje ho Európska únia.

Perspektívy neurotechnológií v diagnostike a liečbe 
Máte problém s pamäťou? Neviete sa sústrediť? Vaše dieťa nosí zlé známky a dlhodobo neviete prísť na príčinu? Odpoveď možno nájdete v neurotechnológii. Informácie o tejto metóde nám poskytol Ing. Daneš Koťátko, ktorý sa venuje výskumu, výrobe a testovaniu prístrojov z oblasti neurotechnológií.