Medzinárodný projekt Erasmus+
Strategické partnerstvá pre inovácie 2020-1-SK01-KA202-078222

Názov / Title:
Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód / Comprehensive Multiprofessional Approach to the Treatment of Patients focusing on the Use
Less Frequent Methods

Prvý výstup z projektu je vzdelávací modul, ktorý bol akreditovaný v rámci sústavného vzdelávania lekárov. Tento vzdelávací modul je prístupný aj pre iné profesie so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním.
Viac informácií o module nájde tu.

Druhým výstupom z projektu je učebnica k vzdelávaciemu modulu vo forme kompendia. Nájdete v ňom uplatnenie aktuálnych vedeckých poznatkov z oblasti fyziky zvuku a terapie zvukom, využitie najnovších poznatkov z neurotechológií pri optimalizácii činnosti mozgu, možnosti objektivizácie účinku fyziatrie…(viac tu). Slovenská, anglická a ruská mutácia elektronickej beta verzie kompendia je k dispozícii tu.

Videozáznam zo sympózia konaného dňa 18.3.2022 venované tomuto okruhu si môžete pozrieť tu :
SLOVENSKÁ VERZIAANGLICKÁ VERZIA

Prosím, vyplňte formulár, ak by ste mali záujem o plnú verziu kompendia.


  Mal by som záujem o (vyberte položku):
  Registračné údaje:


  Ochrana pred SPAMom – prepíšte do políčka captcha
  The first output of the project is an educational module that has been accredited as part of continuous medical education. This educational module is also available for other professions with secondary and tertiary education.
  More information about the module is available here.

  The second output of the project is a textbook for the educational module in the form of a compendium. The textbook contains the application of current scientific knowledge in the field of sound physics and sound therapy, the use of the latest knowledge in neurotechnology in optimizing brain function, the possibility of objectifying the effect of physiatry … (more here) . The Slovak, English and Russian versions of the electronic beta version of the compendium are available here.

  Please fill out the form if you are interested in the full version of the compendium.


   I would be interested in::
   Registration data


   Antispam Safety – please add the text to the field captcha
   Hlavný riešiteľ a koordinátor projektu / Main investigator and coordinator of the project:
   Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, s.r.o. , Šamorín, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, vedecko-výskumné centrum, vzdelávacia ustanovizeň / health care provider, scientific-
   research center and education institution

   Spoluriešitelia a projektoví partneri / Sub investigators and project partners:
   Sonic Age, Ltd. Keswick, Veľká Británia, vedecko-výskumné centrum, výrobca prístrojov a vzdelávacia ustanovizeň / scientific research center, device manufacturer and education provider
   www.cymascope.com

   Dynamické obchodní služby, s.r.o., Praha, Česká republika, vedecko-výskumné centrum, výrobca prístrojov a vzdelávacia ustanovizeň / scientific-research center, device manufacturer and education provider
   www.dos.sro.cz

   Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra FBLR /fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie/, Slovenská republika – štátna univerzita, vedecko-výskumné centrum a poskytovateľ
   zdravotnej starostlivosti / state university, institute of physical and rehabilitation medicine, scientific-research center and healt care provider
   www.szu.sk

   Viac informácií / More info:
   SK prezentácia / EN presentation
   Zmluva s národnou agentúrou

   Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia: Ako vám môžu pomôcť?
   Bolesti chrbta a pohybového ústrojenstva všetci dobre poznáme. Čo však už poznáme menej, sú spôsoby liečby a prevencie týchto problémov.

   Perspektívy širšieho využitia zvuku v medicíne

   Perspektívy širšieho využitia zvuku v medicíne
   Rozhovor s Johnom Stuartom Reidom, odborníkom na akustickú fyziku, ktorý sa viac ako 30 rokov svojej kariéry zaoberá výskumom liečivých účinkov zvuku na ľudský organizmus..

   MUDr. Gustáv Solár, PhD. o menej frekventovaných metódach v prevencii, diagnostike a liečbe

   MUDr. Gustáv Solár, PhD. o menej frekventovaných metódach v prevencii, diagnostike a liečbe.
   MUDr. Gustáv Solár, PhD. je slovenský akupunkturista, psychiater, rehabilitačný lekár a odborný garant Ministersta zdravotníctva Slovenskej republiky akreditovaného študijného programu „Diagnostika, liečba a prevencia v akupunktúre“. Témou rozhovoru sú menej frekventované metódy v prevencii, diagnostike a liečbe.

   Šamorínska klinika koordinuje interdisciplinárny projekt

   Šamorínska klinika koordinuje interdisciplinárny projekt
   Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, s.r.o v Šamoríne je hlavným riešiteľom a koordinátorom projektu „Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód“. Dvojročný projekt odštartoval 1. septembra 2020 v rámci programu Erasmus+ pre odbornú prípravu a vzdelávanie a financuje ho Európska únia.

   Perspektívy neurotechnológií v diagnostike a liečbe 
   Máte problém s pamäťou? Neviete sa sústrediť? Vaše dieťa nosí zlé známky a dlhodobo neviete prísť na príčinu? Odpoveď možno nájdete v neurotechnológii. Informácie o tejto metóde nám poskytol Ing. Daneš Koťátko, ktorý sa venuje výskumu, výrobe a testovaniu prístrojov z oblasti neurotechnológií.