Medzinárodný projekt Erasmus+
Strategické partnerstvá pre inovácie 2020-1-SK01-KA202-078222

Názov / Title:
Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód / Comprehensive Multiprofessional Approach to the Treatment of Patients focusing on the Use
Less Frequent Methods

Hlavný riešiteľ a koordinátor projektu / Main investigator and coordinator of the project:
Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, s.r.o. , Šamorín, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, vedecko-výskumné centrum, vzdelávacia ustanovizeň /
health care provider, scientific-research center and education institution

Spoluriešitelia a projektoví partneri / Sub investigators and project partners:
Sonic Age, Ltd. Keswick, Veľká Británia, vedecko-výskumné centrum, výrobca prístrojov a vzdelávacia ustanovizeň / scientific research center, device manufacturer and education provider
www.cymascope.com

Dynamické obchodní služby, s.r.o., Praha, Česká republika, vedecko-výskumné centrum, výrobca prístrojov a vzdelávacia ustanovizeň / scientific-research center, device manufacturer and education provider
www.dos.sro.cz

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra FBLR /fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie/, Slovenská republika – štátna univerzita, vedecko-výskumné centrum a poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti / state university, institute of physical and rehabilitation medicine, scientific-research center and healt care provider
www.szu.sk

Projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+ 

Viac informácií / More info:

Úvodná prezentácia
SK prezentácia / EN presentation
Zmluva s národnou agentúrou

Videozáznam zo sympózia konaného dňa 18.3.2022 venované tomuto okruhu si môžete pozrieť tu :
Slovenská verzia Anglická verzia

Intelektuálne výstupy

Prvým výstupom z projektu je medzinárodný vzdelávací kurz, ktorý je akreditovaný v rámci sústavného vzdelávania lekárov. Tento vzdelávací modul je prístupný aj pre iné profesie so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním.
Viac informácií o kurze

Druhým výstupom z projektu je učebnica vo forme kompendia k vzdelávaciemu modulu. Nájdete v ňom uplatnenie aktuálnych vedeckých poznatkov z oblasti fyziky zvuku a terapie zvukom, využitie najnovších poznatkov z neurotechnológií pri optimalizácii činnosti mozgu, možnosti objektivizácie účinku fyziatrie…(viac tu).
Elektronická verzia kompendia v plnom znení v slovenskej, anglickej a ruskej mutácii je k dispozícii na stiahnutie tu.

Knižná forma kompendia v slovenkej, anglickej a ruskej mutácii si môžete objednať tu: Objednávka knižná verzia Kompendia

Táto publikácia a kurz vznikli vďaka medzinárodnému projektu Erasmus+ „Komplexný multidisciplinárny prístup k liečbe pacientov so zameraním na využívanie menej frekventovaných metód“ číslo 2020-1-SK01-KA202-078222 spolufinancovaného nadáciami Európskej únie . Odráža iba názor autora a Európska komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v ňom uvedených.

Videozáznam zo sympózia konaného dňa 18.3.2022 venované tomuto okruhu si môžete pozrieť tu :

Prosím, vyplňte formulár, ak máte záujem o knižnú verziu kompendia v slovenskom jazyku.


  Registračné údaje:


  Ochrana pred SPAMom – prepíšte do políčka captcha  The Intelectual outputs
  The first output of the project is an international educational module that has been accredited as part of continuous medical education. This educational module is also available for other professions with secondary and tertiary education.
  More information about the module is available here.

  The second output of the project is a textbook for the educational module in the form of a compendium. The textbook contains the application of current scientific knowledge in the field of sound physics and sound therapy, the use of the latest knowledge in neurotechnology in optimizing brain function, the possibility of objectifying the effect of physiatry … (more here) .

  This publication and course were created thanks to international project Erasmus+ „Comprehensive Multidisciplinary Approach to the Treatment of Patients focusing on the use of Less Frequent Methods“ number 2020-1-SK01-KA202-078222 co-financed by the founds of European Union. It reflects only the author´s view and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

  The English and Russian versions of the electronic version of the compendium are available here.

  Please fill out the form if you are interested in the book English version of the compendium.


   Registration data


   Antispam Safety – please add the text to the field captcha

   Propagácia výsledkov partneri

   Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia: Ako vám môžu pomôcť?
   Bolesti chrbta a pohybového ústrojenstva všetci dobre poznáme. Čo však už poznáme menej, sú spôsoby liečby a prevencie týchto problémov.

   Perspektívy širšieho využitia zvuku v medicíne

   Perspektívy širšieho využitia zvuku v medicíne
   Rozhovor s Johnom Stuartom Reidom, odborníkom na akustickú fyziku, ktorý sa viac ako 30 rokov svojej kariéry zaoberá výskumom liečivých účinkov zvuku na ľudský organizmus..

   MUDr. Gustáv Solár, PhD. o menej frekventovaných metódach v prevencii, diagnostike a liečbe

   MUDr. Gustáv Solár, PhD. o menej frekventovaných metódach v prevencii, diagnostike a liečbe.
   MUDr. Gustáv Solár, PhD. je slovenský akupunkturista, psychiater, rehabilitačný lekár a odborný garant Ministersta zdravotníctva Slovenskej republiky akreditovaného študijného programu „Diagnostika, liečba a prevencia v akupunktúre“. Témou rozhovoru sú menej frekventované metódy v prevencii, diagnostike a liečbe.

   Šamorínska klinika koordinuje interdisciplinárny projekt

   Šamorínska klinika koordinuje interdisciplinárny projekt
   Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, s.r.o v Šamoríne je hlavným riešiteľom a koordinátorom projektu „Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód“. Dvojročný projekt odštartoval 1. septembra 2020 v rámci programu Erasmus+ pre odbornú prípravu a vzdelávanie a financuje ho Európska únia.

   Perspektívy neurotechnológií v diagnostike a liečbe 
   Máte problém s pamäťou? Neviete sa sústrediť? Vaše dieťa nosí zlé známky a dlhodobo neviete prísť na príčinu? Odpoveď možno nájdete v neurotechnológii. Informácie o tejto metóde nám poskytol Ing. Daneš Koťátko, ktorý sa venuje výskumu, výrobe a testovaniu prístrojov z oblasti neurotechnológií.

   Propagácia vysledkov

   https://www.szu.sk/index.php?id=1398&

   http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=40&idpart=4&iddp

   https://www.dossro.cz/probihajici-projekty

   https://ortopedickymagazin.sk/fblr-fyziatria-balneologia-a-liecebna-rehab

   https://www.researchgate.net/project/Erasmus-KA2-Comprehensive-Multiprofesional-Approach-to-the-Treatment-of-Patients-Focusing-on-th-Use-of-Less-Frequent-Methods

   Propagácia mimo partnerstva

   Articles in english

   https://doi.org/10.1016/j.biosystems.2022.104760

   https://www.facebook.com/ayurvedicbreakfast.cz

   https://www.plnohodnotnyzivot.sk/

   https://www.akupunkturaeva.sk/blog/

   https://www.facebook.com/physiomedicalbratislava

   https://physio-medical.sk/kurzy

   https://www.facebook.com/termeszetgyogyaszokszovetsege.magyar/

   https://www.simn.info/ecompendium/

   https://chamo.kis3g.sk/search/query?match_1=MUST&field_1=isbn&term_1=9788097428426&match_2=PHRASE&field_2=text&match_3=SHOULD&field_3=text&match_4=NOT&field_4=text&theme=snk

   https://chamo.kis3g.sk/search/query?match_1=MUST&field_1=isbn&term_1=9788097428402&match_2=PHRASE&field_2=text&match_3=SHOULD&field_3=text&match_4=NOT&field_4=text&theme=snk

   https://chamo.kis3g.sk/search/query?match_1=MUST&field_1=isbn&term_1=9788097428440&match_2=PHRASE&field_2=text&match_3=SHOULD&field_3=text&match_4=NOT