Psychiatrická a psychoterapeutická starostlivosť

V rámci komplexného prístupu poskytujeme pacientom psychiatrickú a psychoterapeutickú starostlivosť.

Každé ochorenie, či porucha sa prejavuje v telesných aj v psychických príznakoch, ktoré vyžadujú primeranú starostlivosť. Analyzujeme príčiny a typy reakcií pacienta na záťažové situácie a ich aktuálne dopady na somatické ochorenia. Hlavný dôraz kladieme na nemedikamentóznu prírodnú liečbu.

Psychiatrická starostlivosť na klinike však nemôže v plnom rozsahu nahradiť psychiatrickú ambulantnú starostlivosť tam, kde je potrebná dispenzarizácia,
alebo systematická medikamentózna liečba napr. u psychóz.