Psychiatrická a psychoterapeutická starostlivosť

V rámci komplexného prístupu poskytujeme pacientom psychiatrickú a psychoterapeutickú starostlivosť.

Každé ochorenie, či porucha sa prejavuje v telesných aj v psychických príznakoch, ktoré vyžadujú primeranú starostlivosť. Analyzujeme príčiny a typy reakcií pacienta na záťažové situácie a ich aktuálne dopady na somatické ochorenia. Hlavný dôraz kladieme na nemedikamentóznu prírodnú liečbu.

Psychiatrická starostlivosť na klinike však nemôže v plnom rozsahu nahradiť psychiatrickú ambulantnú starostlivosť tam, kde je potrebná dispenzarizácia,
alebo systematická medikamentózna liečba napr. u psychóz.

Pôrodnícko -gynekologické konzultácie

ganekológia pôrodníctvo konzultácie

V rámci komplexného prístupu poskytujeme pôrodnicko-gynekologické konzultácie, zahrňujúce odborné poradenstvo pôrodníka-gynekológa, rozšírené i o celostné vnímanie ľudského tela z pohľadu telesných, psychických a spirituálnych súvislostí. Okrem toho Vám radi poradíme i pri riešení gynekologických (nepravidelná menštruácia, bolestivá menštruácia, silné a nadmerné krvácanie, vynechanie menštruácie, PMS – predmenštruačný syndróm, bolestivosť v oblasti jazvy po cisárskych rezoch, epiziotómii, gynekologických a mamologických zákrokoch) či menopauzálnych ťažkostí, pričom hlavný dôraz kladieme na nemedikamentóznu prírodnú liečbu.

Tehotenstvo je jedinečným obdobím v živote ženy. 40. týždňov, počas ktorých sa mení naše telo, prináša veľa praktických otázok a nových skúseností. Špecifické obdobie ženy vyžaduje i špecifický prístup ku každej žene, so zameraním pozornosti na celkový zdravotný stav matky a dieťaťa, a zároveň rešpektovaním holistického prístupu a analýzou emočno-mentálneho vplyvu a dopadu nielen na matku, ale i dieťa.

Konzultácie na klinike však nenahrádzajú plnú ambulantnú starostlivosť a dispenzarizáciu tam, kde je potrebná i systematická medikamentózna liečba či chirurgická intervencia. Taktiež nenahrádzajú nutnú prenatálnu starostlivosť a dispenzarizáciu v gynekologicko-pôrodníckych zariadeniach.