Pre odbornú verejnosť ponúkame vzdelávanie v špecializačnom štúdiu v odbore akupunktúra.

Pre  pre lekárov, zubných lekárov, fyzioterapeutov a sestry v rámci špecializačného štúdia v odbore akupunktúra ponúkame od roku 2006 akreditované vzdelávanie v štúdijnom programe „Diagnostika, terapia a prevencia v akupunktúre“.
Po absolvovaní modulu „Základný kurz akupunktúry“ je lekár spôsobilý vykonávať akupunktúru v rámci svojej špecializácie. Za štúdium sú lekárom pridelené kredity.

Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva o vydaní osvedčenia o akreditácii štúdijného programu sústavného vzdelávania na stiahnutie.

Aktuálna ponuka kurzov