Pre odbornú verejnosť ponúkame vzdelávanie v špecializačnom štúdiu v odbore akupunktúra a vzdelávanie v muzikoterapii.

Pre  pre lekárov, zubných lekárov, fyzioterapeutov a sestry v rámci špecializačného štúdia v odbore akupunktúra ponúkame od roku 2006 akreditované vzdelávanie v štúdijnom programe „Diagnostika, terapia a prevencia v akupunktúre“.
Po absolvovaní modulu „Základný kurz akupunktúry“ je lekár spôsobilý vykonávať akupunktúru v rámci svojej špecializácie. Za štúdium sú lekárom pridelené kredity.

Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva o vydaní osvedčenia o akreditácii štúdijného programu sústavného vzdelávania na stiahnutie.
 
 

Aktuálna ponuka kurzov


Muzikoterapia sa na Slovensku  neštuduje ako samostatný študijný odbor a preto pre lekárov, psychoterapeutov, psychológov, liečebných pedagógov, hudobných pedagógov, učiteľov klinika v rámci  partnerstva s  Výskumným centrom pre hudobnú terapiu a regeneračné technológie poskytuje súčinnosť pri vzdelávaní sa v muzikoterapii.
Po absolvovaní štúdia  „Vyšších kurzov hudobnej terapie“  a obdržaní diplomu je frekventant oprávnený poskytovať hudobnú terapiu podnikania v rámci EU vo svojom odbore, alebo samostatne.

Aktuálna ponuka kurzov