+421 915 582602

podpora a liečba imunity • bolesti chrbta, ramien, kolien

stavy po úrazoch • migrény • gynekologické ťažkosti, úzkosti, stres 

alergie • magnetoterapia BEMER •  EEG Biofeedback - diagnostika, terapia 

vyčerpanie, úzkosti, stres,  • stabilizačné cvičenia  • poradenstvo

AKUPUNKTÚRA a NATURÁLNA MEDICÍNA
AKUPUNKTÚRA

Akupunktúra

Vstupné vyšetrenie

Pri vstupnom komplexnom akupunktúrnom vyšetrení prejde pacient komplexnou diagnostickou analýzou v rovine akupunktúrnej, psychologickej a spirituálnej, kde častokrát býva potrebné hľadať prvotnú príčinu poruchy zdravia.

Pri prvej návšteve založíme pacientovi chorobopis, ktorý je súčasťou zdravotnej dokumentácie. Vstupné vyšetrenie trvá zhruba 2 hodiny, pričom nie je potrebné prísť nalačno.
Po založení dokumentácie a odobratí anamnestických údajov nasledujú podľa potreby

  • vyšetrenie dotazníkom
  • prístrojové EAG vyšetrenie
  • korporálne TST vyšetrenie
  • vyšetrenie pulzu, jazyka
  • podľa potreby špecializované rehabilitačné a ďalšie vyšetrenia
  • konzultácia stravovacích návykov.

Na záver diagnostického procesu interpretujeme výsledky, analyzujeme súčasné problémy s pohľadu somatických, psychických a spirituálnych súvislostí a možností. Terapia prebieha formou individuálneho pohovoru pacienta s lekárom. Pacient sa oboznámi s terapeutickým plánom. Každá porucha je prejavom celkovej disharmónie v organizme. Treba venovať pozornosť ako samotnej liečbe, tak  následnej prevencii a úprave stereotypov (pohybových, stravovacích, postojov). Pri riešení terajších ťažkostí, dávame dôraz na to, aby sa porucha, ktorá nie je teraz riešená, neprejavila po čase na inom mieste v organizme. V organizme totiž vždy všetko so všetkým súvisí a preto je dôležité hľadať a liečiť príčinu a nie iba následok. U detí modifikujeme diagnostické postupy tak, aby boli primerané ich veku.

Kontrolné vyšetrenie

Po vstupnom komplexnom vyšetrení a ošetrení objednáme pacienta na kontrolu. Kontrola je dôležitá, aby sa overil efekt prvého ošetrenia, či už po ňom a na ako dlho nastala úprava či zlepšenie stavu a ako sa stav po prvom ošetrení vyvíja. Len celkom výnimočne nastane úplná úprava po prvom ošetrení a ošetrenia je treba viackrát opakovať, pričom intervaly ošetrení sa menia podľa aktuálneho stavu. Každé ošetrenie je individuálne a je potrebné urobiť vyšetrenie.

Akupunktúrne vyšetrenie pozostáva predovšetkým z

  • korporálneho TST vyšetrenia
  • pulzovej diagnostiky
  • podľa potreby aj ďalších vyšetrení mikrosystémov
  • špecializované rehabilitačné vyšetrenie.

Na základe výsledkov vyšetrení a po celkovom zhodnotení stavu robíme individuálnu terapiu.
Často sa stretávame s otázkami typu – koľko „sedení“ bude potrebných, či koľko trvá „kúra“. Ak by sme robili určitý počet vopred stanovených „sedení“ či ošetrení, bolo by to rovnako v rozpore so základnými princípmi a filozofiou akupunktúry, ako keby sme pri každom ošetrení ošetrovali rovnaké body podľa akejsi šablóny.Pritom každý človek je iný, vždy je v inej fáze svojho biorytmu,v inej fáze poruchy atď.
Preto nie je možné ani aplikovať pri každom ošetrení rovnaké body a ani vopred stanoviť počet ošetrení.

Akupunktúrne ošetrenie

Následné ošetrenie akupunktúrou,alebo inými technikami (napr. fotopunktúrou, farmakopunktúrou, laserpunktúrou) komplexne harmonizuje energoinformačný systém človeka.
Pacient má sám možnosť kontrolovať priebeh svojho ošetrenia pomocou TST – vyšetrenia. Harmonizácia pomocou akupunktúry má liečebný, ale aj preventívny význam. Benefit spočíva v tom, že nezaťažuje organizmus, ale optimalizuje jeho činnosť. Tam, kde je to potrebné, odporúčame ďalšie medicínske vyšetrenia aj liečbu tak, aby bola zabezpečená komplexná zdravotnícka starostlivosť o pacienta.

AVITA
AKTUÁLNE

Galakoncert
Muzikoterapia a zdravie človeka.
Pre verejnosť,  vstup voľný do obsadenia miest
viac informácií

Gala-Conccert
Music Therapy and Human Health.
for more information

________________________

Posledné miesta na kongres – prihláška
12.-14.október 2018

I. Kongres Medzinárodnej
spoločnosti naturálnej medicíny
viac informácií

1st Congress of the International Society
of Natural Medicine
for more information

_______________________

„Meso -Forte“ terapia
Sympózium Muzikoterapie
viac informácií

_________________________________