Akupunktúra reguluje a koordinuje činnosť celého organizmu. Tak ako máme nervový systém, pohybový aparát, cievny systém, tak aj každý človek má systém tzv. aktívnych bodov. Tieto body sú medzi sebou pospájané do dráh (meridiánov), ktoré sa nachádzajú pod povrchom kože.  Každý meridián má aj svoje vnútorné priebehy a prepájajú  sa aj s konkrétnymi orgánmi v tele. V tomto systéme bodov a meridiánov  „prúdi“ energia Qi a informácie, ktoré sú pre organizmus životne dôležité.  Aktivita meridiánov má svoje pravidlá a riadi biorytmologickými zákonitosťami. Podľa najnovších poznatkov tvoria meridiány, mikrosystémy  tzv. energo- informačnú sieť, ktorá uchováva, odovzdáva a prijíma informácie potrebných pre život organizmu.

Terapeutické intervencie vedú k normalizácii pomerov akupunktúrnom systéme a tým aj v celom organizme.
Prejavuje sa to v rovine psychickej a telesnej.

Postup pri terapii akupunktúrnym ošetrením:

  • pohovor,
  • analýza ťažkostí, postojov pacienta,
  • rôzne formy akupunktúry,
  • úprava stereotypov podľa potreby (pohybových, stravovacích, atď.)
  • testovanie výživových doplnkov podľa potreby.

Po komplexnej akupunktúrnej diagnostike a jej vyhodnotení interpretujeme pacientovi výsledky vyšetrenia. Analyzujeme súčasné ťažkosti pacienta s pohľadu telesných, psychických a spirituálnych súvislostí a možností.  Terapia prebieha formou individuálneho pohovoru pacienta s lekárom, kde sa pacient oboznámi s terapeutickým plánom
Každá porucha je prejavom celkovej disharmónie v organizme. Venujeme pozornosť ako samotnej liečbe, tak následnej prevencii a úprave stereotypov.
Pri riešení terajších ťažkostí, dávame dôraz na to, aby sa porucha, ktorá nie je teraz riešená, neprejavila po čase na inom mieste v organizme.
V organizme všetko so všetkým  a preto je dôležité hľadať a liečiť príčinu a nie iba následok.