Akupunktúra reguluje a koordinuje činnosť celého organizmu. Tak ako máme nervový systém, pohybový aparát, cievny systém, tak aj každý človek má systém tzv. aktívnych bodov. Tieto body sú medzi sebou pospájané do dráh (meridiánov). Každý meridián má svoje vnútorné priebehy a prepája sa s konkrétnymi orgánmi v tele. V tomto systéme bodov a meridiánov „prúdi“ energia Qi a informácie, ktoré sú pre organizmus životne dôležité. Aktivita meridiánov má svoje pravidlá a riadi sa biorytmologickými zákonitosťami. Podľa najnovších poznatkov tvoria meridiány, mikrosystémy  tzv. energoinformačnú sieť, ktorá uchováva, odovzdáva a prijíma informácie potrebné pre život organizmu.

V súčasnej dobe používame takmer výlučne neinvazívnu v svetových reláciách našu originálnu technológiu zvukovej rezonančnej punktúry. Metóda vychádza z najnovších vedeckých poznatkov akupunktúry, zvukovej a fasciálnej terapie. Harmonizuje jednotlivé zložky energoinformačnej siete organizmu ako sú napr.: akupunktúrne body, akupunktúrne meridiány, mikrosystémy, šľachovo svalové meridiány a ďalšie štruktúry.

Terapeutické intervencie vedú k normalizácii pomerov v celej energoinformačnej siete organizmu.
Prejavuje sa to v rovine psychickej a telesnej.

Postup pri terapii akupunktúrnym ošetrením:

  • pohovor,
  • analýza ťažkostí, postojov pacienta,
  • rôzne formy akupunktúry,
  • úprava stereotypov podľa potreby (pohybových, stravovacích, atď.)
  • testovanie výživových doplnkov podľa potreby.

Po komplexnej akupunktúrnej diagnostike a jej vyhodnotení interpretujeme pacientovi výsledky vyšetrenia. Analyzujeme súčasné ťažkosti pacienta s pohľadu telesných, psychických a spirituálnych súvislostí a možností.  Terapia prebieha formou individuálneho pohovoru pacienta s lekárom, kde sa pacient oboznámi s terapeutickým plánom.
Každá porucha je prejavom celkovej disharmónie v organizme. Venujeme pozornosť ako samotnej liečbe, tak i následnej prevencii a úprave stereotypov.
Pri riešení terajších ťažkostí kladieme dôraz na to, aby sa porucha, ktorá nie je teraz riešená, neprejavila po čase na inom mieste v organizme. Z tohto dôvodu je dôležité hľadať a liečiť príčinu a nie iba následok.