Akupunktúra reguluje a koordinuje činnosť celého organizmu. Tak ako máme nervový systém, pohybový aparát, cievny systém, tak aj každý človek má systém tzv. aktívnych bodov. Tieto body sú medzi sebou pospájané do dráh (meridiánov), ktoré sa nachádzajú pod povrchom kože.  Každý meridián má aj svoje vnútorné priebehy a prepájajú  sa aj s konkrétnymi orgánmi v tele. V tomto systéme bodov a meridiánov  „prúdi“ energia Qi a informácie, ktoré sú pre organizmus životne dôležité.  Aktivita meridiánov má svoje pravidlá a riadi biorytmologickými zákonitosťami. Podľa najnovších poznatkov tvoria meridiány, mikrosystémy  tzv. energo- informačnú sieť, ktorá uchováva, odovzdáva a prijíma informácie potrebných pre život organizmu.

V akupunktúrnej liečbe aplikujeme:

  • klasickú jednorázové akupunktúrne ihly,
  • farmakopunktúru,
  • sonopunktúru,
  • magnetopunktúru,
  • laseropunktúru,
  • fotopunktúru,

Terapeutické intervencie vedú k normalizácii pomerov akupunktúrnom systéme a tým aj v celom organizme.
Prejavuje sa to v rovine psychickej a telesnej.