Hlavným cieľom kurzov je prehĺbenie získanej kvalifikácie na výkon zdravotníckeho povolania lekár, zubný lekár, sestra a fyzioterapeut o najnovšie poznatky z akupunktúry.
Keďže súčasná situácia v akupunktúre je charakterizovaná nerovnomernou úrovňou vedomostí a praktických zručností lekárov, zubných lekárov, sestier a fyzioterapeutov, veľkými rozdielmi v dĺžke a kvalite praxe v odbore a živelnou a nesystematickou prípravou pre klinickú prax, čo determinuje aj kvalitu praxe a poskytovanej starostlivosti, ambíciou je maximálne individualizovať a prispôsobiť individuálnym potrebám frekventanta.

Aktuálna ponuka kurzov:

Prihlášky na kurzy