Svetelná terapia Biostimulom je efektívna  neinvazívna liečebná metóda.  Na liečbu sa využíva vysoko polarizované quasimonochromatického (q-monochromatické) diódové svetlo.
Terapeuticky sa používa vo všeobecnosti na obnovu funkcií energeticky vyčerpaných buniek (tkanív),. Pokles energetického potenciálu  v bunkách je považovaný za jednu z hlavných príčin vzniku celého radu zdravotných obtiaži. (napr. na svaly, kĺby, mäkké tkanivá, atp. ) Liečba Biostimulom je obľúbená doplnková liečba pri mnohých ochoreniach.