Inovančný kurz – Novinky v akupunktúre

Termín: dohoda možná so záväzne prihlásenými – je potrebné vyplniť prihlášku na kurz
Miesto: klinika akupunktúry, Šamorín, Školská 35, budova Polikliniky 2.posch.
Počet účastníkov kurzu: max.10 – voľné miesta
Predstavuje 20 hodín (1 predĺžený víkend x 20hodín), piatok začíname poobede o 13:00 hod.
Cena kurzu: + záverečná skúška (praktická+ teoretická):106€, platba na mieste
Program kurzu

Cieľom kurzu je zjednotenie východzích poznatkov absolventov ku štúdiu špecializovaných neinštrumentálnej, inštrumentálnej akupunktúrnej diagnostiky a kurzu mikrosystémov a možnosť plynule pokračovať v študijnom programe, ktorého základným predpokladom je základný kurz akupunktúry.

Kurz je určený pre lekárov absolventov

  • základných kurzov akupunktúry v iných školiacich zariadeniach, ktorí absolvovaním „vyrovnávajúceho kurzu“, získajú rovnakú východziu bázu, absolventi základných kurzov akupunktúry na klinike, pre ktorých sú tieto kurzy priamym pokračovaním základného kurzu akupunktúry
  • základných kurzov akupunktúry na klinike, ktorí dlhšiu dobu nepraktizovali akupunktúru a potrebujú si obnoviť základné poznatky, doplniť terminologické a metodické novinky, aby mohli plynule pokračovať v štúdiu špeciálnych kurzov bez terminologických , metodických a ďalších v odlišností. (napr. diagnostické techniky, vrátane praktického výcviku, praktické ošetrenie pacienta, terminológia etc.)

Po absolvovaní kurzu účastníci môžu pokračovať v štúdiu špecializovaných kurzov neinštrumentálnej, inštrumentálnej akupunktúrnej diagnostiky a kurzu mikrosystémov.
Absolventi špecializovaných akreditovaných kurzov neinštrumentálnej, inštrumentálnej akupunktúrnej diagnostiky získajú širokú paletu komplexných diagnostických metód, ktoré sú klinicky aj experimentálne overené a umožňujú plnohodnotnú a efektívnu, nielen diagnostiku, ale predovšetkým terapiu nezávislú na tvz. tradičných dogmách.