Akupunktúrna diagnostika pozostáva z:

 •  anamnestických údajov,
 •  prístrojové EAG vyšetrenie akupunktúrnych bodov,
 •  celotelové TST vyšetrenie mikrosystémov a dráh,
 •  pulzová diagnostika,
 •  aurikulodiagnostika,
 •  a iné podľa potreby.

Rozšírená akupunktúrna diagnostika:

 • akupunktúrny dotazník MKBDS,

Rehabilitačné vyšetrenie diagnostikuje:

 • príznaky kostrčového syndrómu,
 • blokády a poruchy na  12-tich šlachovo – svalových akupunktúrnych dráhach,
 • nesprávne stereotypy svalových zreťazení v základných polohách, (sede, stoj a rutinné činnosti)
 • poruchy v stereotype dýchania a ich vzťah  k pohybovému stereotypu.

 EEG Biofeedbackom diagnostikujeme:

 • celkovú kondícia mozgu Brain Fitness Index, (BFI)
 • poruchy mozgových aktivít, ktoré sa prejavujú:
 • zvýšenou únavou,
 • nedostatočnou dlhodobejšou koncentráciou,
 • stresovými reakciami,
 • zábudlivosťou,
 • zhoršenou  pamäťou a pod.