English

Vážené kolegyne a kolegovia, spolupracovníci z iných odborov v rámci naturálnej medicíny, dámy a páni,

veľmi radi Vás privítame na I. kongrese Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny a  XXII. interdisciplinárnom lekárskom kongrese naturálnej medicíny  ktorý sa uskutoční v dňoch 12.-14.októbra 2018 v Šamoríne( Čilistove) v hoteli Kormorán.

Kongres je tradične medzinárodné špičkové vedecké a vzdelávacie podujatie pre lekárov a ďalších špecialistov s odborným a interdisciplinárnym zameraním na problematiku naturálnej medicíny.

V tomto roku kongres kladie dôraz na koncepčné a metodické otázky naturálnej medicíny. Jeho sú­časťou bude medzinárodné  Sympózium vedeckej muzikoterapie pod názvom„Muzikoterapia a zdravie človeka: veda, prax a vzdelávanie“Čítať viac .

Kongresu sa zúčastnia významný vedci, lekári, prednášatelia. Účasť potvrdili prednášatelia z 9 krajín sveta“ Česká republika, Izrael, Bulharsko, Estónsko, Nemecko, Rusko, Veľká Británia, Seyshelly, Slovensko.

Na kongres srdečne pozývame hudobných terapeutov, lekárov, ergoterapeutov, psychológov, hudobníkov, učiteľov, spevákov, umeleckých terapeutov, molekulárnych biológov, matematikov, fyzikov, vedeckých pracovníkov a ostatných záujemcov o problematiku naturálnej medicíny.

Spoluorganizátorom podujatia je aj mesto Šamorín a záštitu nad ním prevzal primátor mesta Šamorín Mgr. Bárdos Gabriel.


Registrácia /Registration

Program kongresu slovensky

Congress Programme in English

Sympózium Muzikoterapia a zdravie

Galakoncert program slovensky

Gala – Concert in English

Miesto konania