Prihláška je zároveň aj záväzná objednávka. Po vyplnení a odoslaní prihlášky Vám bude na zadanú  e-mailovou adresu odoslané  potvrdenie o registrácii. Pri platbe bankovým prevodom prosíme o úhradu do 10 dní. / The application is also a binding order. A registration confirmation will be sent to the email address you provided after completing and submitting your application. Paying by the bank transfer should proceed within 10 days.
Zaškrtnutím políčka Podmienky spracúvania osobných údajov vyjadrujete svoj súhlas  zo spracovaním Vašich osobných údajov, ktoré slúžia iba k účelu organizácie kongresu v roku 2018 a údaje nebudú v iných prípadoch použité. / Your agreement by checking the Privacy Policy field for the processing of your personal data serves only for the purpose of organizing the Congress in 2019. These data will not be used in other cases.

  Meno, priezvisko a titul (povinné) │ Name, Surname, Title (mandatory)

  Pracovisko adresa (povinné) │ Workplace Address (mandatory)

  Telefón (povinné) │ Phone (mandatory)

  Emailová adresa (povinné) │ email to your workplace (mandatory)

  Obed (piatok, sobota) │ Lunch (Friday, Saturday)
  štandardný obed │ standard lunchvegetariánsky obed │ vegetarian lunch

  Obed v nedeľu (príplatok 10 €) │ Lunch on Sunday (additional fee 10 €)
  Áno │ YesNie │ No

  Záujem o spoločenský večer, galakoncert | Interest in Social Evening, Gala Concert
  Spoločenský večer │ Social EveningGalakoncert │ Gala Concert

  Ochrana pred SPAMom – prepíšte do políčka │ Antispam Safety – please add the text to the field captcha

  Vaša správa správa pre nás (otázky, správy, komentáre…) │ Your message for us (question, news, comments…

  Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s Podmienkami spracúvania osobných údajov a dobrovoľne poskytujem moje osobné údaje Prvej klinike akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o. na účely zabezpečenia mojej účasti na podujatí

  (I agree with the processing of my personal data by the First Clinic of Acupuncture and Natural Medicine of G. Solar Ltd. for the purpose of ensuring my participation in the Congress of Natural Medicine 2018)

     Podmienky spracúvania osobných údajov na stiahnutie.

  Platby poukazovať na č.ú.
  IBAN SK95 1100 0000 0029 2483 2519
  VS-102019
  KS-558
  Poznámka:Kongres, meno a priezvisko (neuvádzajte názov spoločnosti)

  Payment outside the Slovak Republic
  IBAN SK95 1100 0000 0029 2483 2519
  SWIFT/BIC: TATRSKBX
  VS-102019
  KS-558
  Note to Recipient: Congress, name and surname (do not apply company name)