Školiaca pobočka klinika akupunktúry je členom  medzinárodnej  skupiny spoločností „Dr. Music, ktoré ponúka vyššie kurzy postgraduálneho vzdelávania v  muzikoterapii.  Sú to jediné kurzy vedeckej muzikoterapie.


KURZY Muzikoterapie – Inovačné kurzy postgraduálneho vzdelávania úrovne: A, B, C.

Úroveň „A“

Forma kurzu: dištančná   „online“  výučba sa už začala v máji 2018.
Cieľová skupina: špecialisti s vyšším vzdelaním, napr. lekári, hudobníci, psychológovia, učitelia, atď.
Termín: kedykoľvek počas roka.
Cena:  1330 € . Po zaplatení do 2 dní je odoslaný prístupový kód Pri platbe všetkých kurzov spolu vo výške 3990€ je 10% zľava.
Jazyk: EN, RU
Program: SK na stiahnutie,  EN  download.

Obsahuje teoretický úvod do hudobnej terapie. K tejto forme výučby sa môžete pripojiť kedykoľvek počas roka.
V medicíne, psychológii, muzikológii a počiatočnej hudobnej terapii sa venuje v  30 tich témach.

Úroveň „B“ a „C“

Forma kurzu:
Cieľová skupina: špecialisti s vyšším vzdelaním, napr. lekári, hudobníci, psychológovia, učitelia, atď.
Termín: 1.-10. október 2018. (10 dní)
Miesto:  Klinika akupunktúry, Šamorín.
Cena:  úroveň B, 1330 €, úroveň C, 1330€. Pri platbe všetkých kurzov spolu vo výške 3 990€ je 10% zľava.
Jazyk: SK, podľa potreby aj EN.
Program: SK na stiahnutie,  EN  download.

 


Vzdelávací program je vyvinutý na základe autorského kurzu  lekára, operného speváka a pedagóga profesora S.V. Shushardzhana.

Vo výučbe sa aplikujú osvedčené postupy a metódy, ktoré umožňujú študentom v čo najkratšom čase sa naučiť tradičné (empirické) osvedčené postupy v muzikoterapii a osvojiť si poznatky súčasnej modernej vedecko -teoretickej bázy. Po absolvovaní štúdia študenti získajú praktické zručnosti a kompetencie, ktoré sú potrebné pre odborníkov v oblasti muzikoterapie a vedenie praktickej profesionálnej odbornej činnosti.

Po ukončení štúdia absolventi dostanú  diplomy (po ukončení vyšších kurzov) a osvedčenia  (po ukončení tematických kurzov) Európskej únie, ktoré  ich oprávňujú vyučovať, alebo si založiť podnikanie v ktorejkoľvek krajine v Európskej únie. Tieto vzdelávacie programy sú uznané Ruskou Národnou  asociáciou hudobných terapeutov a majú potvrdenia osvedčenia o zhode.

Centrum ponúka aj bakalárske, magisterské a doktorandské programy a v tom spočíva významný potenciál pre rozvoj.

čítať ďalej

Prihláška na kurz Muzikoterapie

 

„Dr. Music“ je inovatívna technológia – smer muzikoterapie, aplikovaný do rôznych odvetí medicíny, wellness
vhodný pre všetky vekové kategórie. Pôsobí proti stresu, na hormonálne ochorenia, využíva anti -aging program a pod.
Zoznámte sa s vývojom muzikoterapie, ktorá má začiatky v empirickej metóde a v súčasnosti aplikuje poznatky súčasnej vedy v hudobnej terapii.