Tohto roku v rámci 1. medzinárodného kongresu naturálnej medicíny a XXII. lekárskeho kongresu naturálnej medicíny hostilo mesto Šamorín  medzinárodné sympózium „Muzikoterapia a zdravie človeka. Veda prax a vzdelávanie“.

Triumfálne medzinárodné uznanie dostala Ruská vedecká škola muzikoterapie pod vedením profesora Sergeja V. Shushardzana, ktoré prezentovalo na sympóziu jedinečné zdravotnícke a rehabilitačné technológie. Prezentovali viaceré majstrovské kurzy  napríklad Meso-Forte terapiu, ktorá integruje  najmodernejšie poznatky z medicíny, akupunktúry a  muzikoterapie. Klinicky sa najčastejšie požíva  pri hormonálnych dysbalanciách, pri omladení pleti  anti -ageging,  v antistresovom programe.  Používa sa klinicky v rôznych krajinách Európy.

Klinika akupunktúry v rámci  partnerstva s  Výskumným centrom pre hudobnú terapiu a regeneračné technológie v poskytuje súčinnosť  pri vzdelávaní  v muzikoterapii.

Formy štúdia „Vyšších kurzov hudobnej terapie“

čítať ďalej

Platnosť diplomu je aj rámci EU.