———————————————–
Kurzy muzikoterapie sú až do odvolania pozastavené.
———————————————–

Ide o postgraduálne vzdelávanie a hlavným cieľom kurzov je získanie kvalifikácie, prehĺbenie získaných poznatkov o súčasné vedecké teoretické poznatky a praktické zručnosti v muzikoterapii.
Po absolvovaní odbornej prípravy sa vydáva diplom muzikoterapeut podľa Európskej akadémie Muzikoterapie, ktorá má platnosť v  Európskej únii.

Aktuálna ponuka kurzov:
Vyššie kurzy muzikoterapie – úroveň A,B,C

Supervisor – Prof. Dr. Sergey V. Shushardzhan

Termín: úroveň A -dištančné štúdium kedykoľvek počas roka, úroveň B,C po absolvovaní A úrovne.
Miesto konania: klinika akupunktúry