Klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore akupunktúra, s doplnkovou starostlivosťou v  špecializovanej rehabilitácii a psychiatrii.

Zabezpečuje akreditované vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov odbore akupunktúra Ponúka vzdelávanie pre odbornú a širšiu verejnosť.

Nadviazali sme na tradíciu ambulancií a vzdelávania MUDr. G. Solára, ktorý sa akupunktúre venuje od roku 1976.

Pacientom ponúkame komplexnú akupunktúrnu starostlivosť. K obľúbeným metódam terapie patrí tiež  Biofeedback a Bemer terapia. Ako prví na Slovensku ponúkame aj unikátnu Meso-forte terapiu.
Našou najväčšou odmenou je spokojný a vyliečený pacient.