Kurz inštrumentálnej akupunktúrnej diagnostiky

Termín: dohoda možná so záväzne prihlásenými – je potrebné vyplniť prihlášku na kurz
Miesto: klinika akupunktúry, Šamorín, Školská 35, budova Polikliniky 2.posch.
Počet účastníkov kurzu: max.10 – voľné miesta
Predstavuje 40 hodín (2 predĺžené víkendy, 2x 20 hodín)
Kredity: 2 x 20 kreditov = 40 kreditov
podľa Prílohy č. 1 časť B. bod 3 vyhlášky MZ S č. 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
Cena 1.časti kurzu: 20hodín 106€
Cena za 2kurzy + záverečná skúška (praktická+ teoretická+ testy): 212€, platba na mieste, vždy za jeden absolvovaný kurz.
Program kurzu

Hlavným cieľom kurzu je podrobné oboznámenie sa s inštrumentálnymi technikami tak, aby absolventi kurzu získali teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v špeciálnych akupunktúrnych diagnostických technikách Akudiast, Ryodoraku, EAG, detekcia bodov, aby sa zdokonalili v diagnostike, najmä so zameraním na diferenciálnu diagnostiku a dokázali samostatne zvládnuť aj náročnejšie situácie v akupunktúre.
Súčasťou kurzu je aj samostatných chorobopis, obsahujúci prebraté diagnostické postupy a samostatné ošetrenie pacienta pod supervíziou.
Absolventi získajú širokú paletu diagnostických metód, ktoré sú klinicky aj experimentálne overené a umožňujú plnohodnotnú a efektívnu, nielen diagnostiku, ale predovšetkým terapiu nezávislú na tvz. tradičných dogmách.