Kurz auriculomedicíny

Termín: dohoda možná so záväzne prihlásenými – je potrebné vyplniť prihlášku na kurz
Miesto: klinika akupunktúry, Šamorín, Školská 35, budova Polikliniky 2.posch.
Počet účastníkov kurzu: max.15 – voľné miesta
Predstavuje 20 hodín (1 predĺžený víkend, 20 hodín)
Kredity: 20 kreditov, podľa Prílohy č. 1 časť B. bod 3 vyhlášky MZ S č. 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
Cena 2.časti kurzu+ záverečná skúška (praktická+ teoretická+ testy): 106€, platba na mieste.
Program kurzu

Kurz je určený pre lekárov absolventov

  • základných kurzov akupunktúry na klinike, alebo na inom akreditovanom pracovisku.