Inovačný kurz pre lekárov B

Termín: 2.-4. február 2018,
Je určený lekárom, ktorí absolvovali základný kurz akupunktúry
a neinštrumentálnu akupunktúrnu diagnostiku.

Miesto: klinika akupunktúry, Šamorín, Školská 35, budova Polikliniky 2.posch.
Počet účastníkov kurzu: počet voľných miest : 6, je potrebné vyplniť prihlášku na kurz
Predstavuje 40 hodín (2 predĺžené víkendy x 20hodín)
Kredity: 40 kreditov
Cena 1.časti kurzu 106€
Cena 2.časti kurzu + záverečná skúška (praktická+ teoretická):106€, platba na mieste