Inovačný kurz pre lekárov A

Termín: 19.-21. január 2018  – obsadený
Predstavuje 20 vyučovacích hodín
Je učený pre absolventov 1. časti kurzu