Čo riešime na klinike akupunktúry

Najčastejšie problémy, ktoré ponúkame riešiť:

 • preventívne celoročné sezónne ošetrenia
 • akútne a chronické ťažkosti pohybového aparátu (bolesti kĺbov, kostrče, chrbtice)
 • stavy zhoršenej koncentrácie
 • stavy napätia a úzkosti
 • stavy po úrazoch a cievnych príhodách
 •  podpora imunity
 • alergie
 • bolestivé stavy vo všeobecnosti (napr. bolesti hlavy, migrény, klimakterické ťažkosti)
 • podporná liečba pri chronických a onkologických ochoreniach
 • liečba pri funkčnej sterilite, bolestivej menštruácii
 • stavy úzkosti, vyčerpania, nespavosť
 • tráviace ťažkosti a ďalšie ochorenia
 • skúsenosti máme so zmiernením alebo potlačením vedľajších účinkov rádio a chemoterapie.

Robíme poradenstvo:

 • diagnostika  aktuálnej kondície mozgu (napr. Brain Fitness Index a iné) a tréningy
 • zdravotných cvičení zameraných zlepšenie funkčnej stability vo vzťahu k psychickej
 • stravovacích návykov podľa sezóny, zdravotných ťažkostí a konštitúcie
 • liečba prírodnými olejmi, aplikácia olejov na akupunktúrne mikrosystémy
 • výživových doplnkov
 • vhodnosť umiestnenia lôžka pre pacientov kliniky.

Spektrum poskytovanej starostlivosti:

 • prevencia ochorení
 • liečba akútnych a chronických ťažkostí
 • zhodnotenie aktuálnu kondíciu mozgu – operatívna mapa.

„Každý človek, ktorý ku nám prichádza a hľadá pomoc je jedinečný a neopakovateľný.
Rovnako ako neexistujú dvaja rovnaký ľudia, nie sú ani dvaja rovnaký pacienti, aj keď majú napríklad rovnaké diagnózy.
Preto aj my volíme individuálny prístup ku každému pacientovi.“

Komplexná liečba je vhodná pre každého, je ideálnym preventívnym riešením komplexného zdravotného stavu, ako aj akútnych tak aj chronických ťažkostí.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti:

 • vychádzame z komplexnej diagnostiky a analýzy výsledkov vyšetrení pacienta,
 • analyzujeme telesné, psychické, duchovné a iné faktory podieľajúce sa na problémoch pacienta podľa individuálnej potreby, ktorá je pre pacienta rozhodujúca.