Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára

AKUPUNKTÚRA
+421 915 582 602

- pohovor
- analýza problému
- úprava stereotypov
- postojov pacienta
- podľa potreby úprava stereotypov
- pohybových
- stravovacích
Na záver diagnostického procesu interpretujeme výsledky, analyzujeme súčasné problémy s pohľadu somatických, psychických a spirituálnych súvislostí a možností. Terapia prebieha formou individuálneho pohovoru pacienta s lekárom. Pacient sa oboznámi s terapeutickým plánom. Každá porucha je prejavom celkovej disharmónie v organizme. Treba venovať pozornosť ako samotnej liečbe, tak  následnej prevencii a úprave stereotypov. Pri riešení terajších ťažkostí, dávame dôraz na to, aby sa porucha, ktorá nie je teraz riešená, neprejavila po čase na inom mieste v organizme. V organizme totiž vždy všetko so všetkým súvisí a preto je dôležité hľadať a liečiť príčinu a nie iba následok. U detí modifikujeme diagnostické postupy tak, aby boli primerané ich veku.