XXIII. Interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny so satelitným podujatím
Prvá multiplikačná konferencia vzdelávacieho projektu Erasmus+ „Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód“

18.-20. marec 2022 (len on-line cez Zoom Meeting)

 • 1. deň: Prvá multiplikačná konferencia
 • 2. deň: Interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny – 1. časť
 • 3. deň: Interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny – pokračovanie + záver

Hlavný organizátor :
● Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, spol. s r. o. Šamorín (SK)


Partneri projektu a spoluorganizátori podujatia :
● Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SK),
● SonicAge, Ltd. Keswick (VB),
● Dynamické obchodní služby, spol. s r. o. Praha (ČR)


Ďalší partneri :
● Medzinárodná spoločnosť naturálnej medicíny (SK)
● Lekárska spoločnosť interdisciplinárnych štúdií (SK),…

PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE

  1. Emailová adresa (povinné) │ email to your workplace (mandatory)

  2. Meno, priezvisko a titul (povinné) │ Name, Surname, Title (mandatory)

  3. Tituly pred menom

  4. Tituly za menom

  5. Zdravotnícke povolanie (výber – povinné)

     - ak iné zdravotnícke povolanie, uveďte aké
     - ak študent, špecifikujte štúdijný odbor

  6. Žiadam o vydanie potvrdenia z účasti na vzdelávacej aktivite (výber - povinné)

  7. Registračné číslo v komore na účely vydania certifikátu (alfanumerické – najviac 10 miestne).
  Ak nemáte registračné číslo, vpíšte prosím „1111“ .

  8. Špecifikácia príslušnej komory – názov, adresa (ak je v otázke 7 uvedené registračné číslo komory, povinné)

  9. Vysielajúca organizácia/zamestnávateľ – presný názov organizácie (povinné)

  10. Adresa vysielajúcej organizácie – ulica, číslo domu, mesto (povinné)

  11. Vysielajúca krajina (povinné)

  12. Ak ide o študenta, presný názov študijného programu (povinné pre študentov)

  13. Ak ide o študenta, presný názov vzdelávacej inštitúcie (povinné pre študentov)

  14. Ak ide o študenta, krajina v ktorej študuje

  15. Záujem o videozáznam štrukturovaný na jednotlivé prezentácie (za poplatok 150 €)

  16. Ste prednášajúci (informácia na účely uplatnenia oslobodenia od registračného poplatku u prednášajúcich – vyplnenie povinné)?

  17. Ste dôchodca (informácia na účely uplatnenia oslobodenia od registračného poplatku u zdravotníckych pracovníkov, ktorí už aktívne nevykonávajú povolanie – vyplnenie povinné)?

  ..........................
  Po odoslaní vyplneného formulára dostanete potvrdenie o Vašej registrácii na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v úvode. Po úspešnom zaregistrovaní budete osobitne vyzvaní na úhradu zálohy na účasť na podujatí prostredníctvom platobnej brány alebo bankovým prevodom.
  Tešíme sa na Vašu účasť!
  Tím organizátorov.
  ..........................

  Ochrana pred SPAMom – prepíšte do políčka │ Antispam Safety – please add the text to the field captcha

  Vaša správa správa pre nás (otázky, správy, komentáre…) │ Your message for us (question, news, comments…

  Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s Podmienkami spracúvania osobných údajov a dobrovoľne poskytujem moje osobné údaje Prvej klinike akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o. na účely zabezpečenia mojej účasti na podujatí

  (I agree with the processing of my personal data by the First Clinic of Acupuncture and Natural Medicine of G. Solar Ltd. for the purpose of ensuring my participation in the Congress of Natural Medicine 2018)

     Podmienky spracúvania osobných údajov na stiahnutie.