+421 915 582602

podpora a liečba imunity • bolesti chrbta, ramien, kolien

stavy po úrazoch • migrény • gynekologické ťažkosti, úzkosti, stres 

alergie • magnetoterapia BEMER •  EEG Biofeedback - diagnostika, terapia 

vyčerpanie, úzkosti, stres,  • stabilizačné cvičenia  • poradenstvo

AKUPUNKTÚRA a NATURÁLNA MEDICÍNA
AKUPUNKTÚRA

Kurz Su-Jok

Termín: dohoda možná so záväzne prihlásenými – je potrebné vyplniť prihlášku na kurz v časti prihlášky
Miesto: klinika akupunktúry, Šamorín, Školská 35, budova Polikliniky 2.posch.
Počet účastníkov kurzu: max.10 – voľné miesta
Predstavuje 40 hodín (2 predĺžené víkendy, 2 x 20 hodín)
Kredity: 2 x 20 kreditov = 40 kreditov , podľa Prílohy č. 1 časť B. bod 3 vyhlášky MZ S č. 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
Cena 1.časti kurzu: 20hodín 106€
Cena 2.časti kurzu+ záverečná skúška (praktická+ teoretická+ testy): 106€, platba na mieste.
Program kurzu

Kurz je určený pre lekárov absolventov

  • základných kurzov akupunktúry na klinike, alebo na inom akreditovanom pracovisku.
AVITA
AKTUÁLNE

Galakoncert
Muzikoterapia a zdravie človeka.
Pre verejnosť,  vstup voľný do obsadenia miest
viac informácií

Gala-Conccert
Music Therapy and Human Health.
for more information

________________________

Posledné miesta na kongres – prihláška
12.-14.október 2018

I. Kongres Medzinárodnej
spoločnosti naturálnej medicíny
viac informácií

1st Congress of the International Society
of Natural Medicine
for more information

_______________________

„Meso -Forte“ terapia
Sympózium Muzikoterapie
viac informácií

_________________________________