Naša klinika akupunktúry

Klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G.Solára s.r.o. je pokračovateľom tradície akupunktúrnych pracovísk od roku 1997 založených na komplexnej akupunktúrnej lekárskej starostlivosti, doplnkovej psychiatrickej a špecializovanej rehabilitačnej starostlivosti.

V prvom rade kladieme veľký dôraz na kvalitu ošetrenia pacientov na základe diagnostiky.
Od roku 1997 ošetrených vyše 12 000 pacientov. Dbáme na intenzívne prehlbovanie vzdelávania.

Od roku 2006 poskytujeme na základe akreditácie MZ SR pre zdravotníckych pracovníkov
špecializované akreditované vzdelávanie v študijnom programe „Diagnostika, terapia a prevencia v akupunktúre“.