O klinike

Klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré komplexne rieši problémy fyzického a duševného zdravia opierajúc sa o najnovšie multidisciplinárne poznatky v tejto oblasti. V tradícií sme nadviazali na tradíciu ambulancií MUDr. Solára, ktorý sa akupunktúre venuje  od roku 1976.

Zariadenie poskytuje:

Akupunktúrnu starostlivosť

Komplexná akupunktúrna starostlivosť je založená na unikátnej komplexnej diagnostike a terapii, ktorá podstatným spôsobom zvyšuje efektivitu liečby. Dôraz kladieme na kvalitu ošetrenia a skutočnú príčinu ochorenia.  Individuálna terapia podľa aktuálneho stavu a ťažkostí pacienta je u nás štandardom.

Ďalšie terapie

Meso – Forte

 

Ako prví na Slovensku ponúkame muzikoterapiu spojenú s rehabilitačnými technikami, ktorá má výborné výsledky v psychickej a fyzickej harmonizácii organizmu a viditeľné prejavy anti-agingového efektu na tvári.

EEG Biofeedback

Terapia poskytuje výborné výsledky pri optimalizácii mozgovej činnosti. 

Rehabilitácia

Vzdelávacie aktivity

Zdravotnícky pracovníci
Iné kurzy