O klinike

Klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnícku starostlivosť a vzdelávacie aktivity pre odbornú a laickú verejnosť.
Komplexne rieši a vzdeláva odbornú verejnosť v okruhu naturálna medicína a akupunktúra. V rámci zdravotníckej  starostlivosti rieši problémy fyzického a duševného zdravia opierajúc sa o najnovšie multidisciplinárne poznatky v tejto oblasti. V tradícií sme nadviazali na tradíciu ambulancií MUDr. Solára, ktorý sa akupunktúre venuje  od roku 1976.

Zariadenie poskytuje:

Zdravotnícku starostlivosť

Akupunktúrnu starostlivosť

Komplexná akupunktúrna starostlivosť je založená na unikátnej komplexnej diagnostike a terapii, ktorá podstatným spôsobom zvyšuje efektivitu liečby. Dôraz kladieme na kvalitu ošetrenia a skutočnú príčinu ochorenia.  Individuálna terapia podľa aktuálneho stavu a ťažkostí pacienta je u nás štandardom.

Ďalšie terapie

Meso – Forte terapia je inovatívna terapia hudbou spojená s rehabilitačnými technikami, ktorá zlepšuje psychickú aj fyzickú kondíciu, pôsobí antistresove a stabilizuje hormonálny systém, má viditeľné prejavy anti-agingového efektu na tvári.

EEG Biofeedback je terapia, ktorá poskytuje výborné výsledky pri optimalizácii mozgovej činnosti, zlepšuje koncetráciu, pomáha študentom a dospelým pri príprave na skúšky.

Rehabilitácia  ponúkame špecializované rehabilitačné úkony.

Vzdelávanie

Odborné kurzy

Zdravotnícki pracovníci

Pre verejnosť 

Iné kurzy