O klinike

Klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnícku starostlivosť a vzdelávacie aktivity pre odbornú a laickú verejnosť.
Komplexne rieši a vzdeláva odbornú verejnosť v okruhu naturálna medicína a akupunktúra. V rámci zdravotníckej  starostlivosti rieši problémy fyzického a duševného zdravia opierajúc sa o najnovšie multidisciplinárne poznatky v tejto oblasti. V tradícií sme nadviazali na tradíciu ambulancií MUDr. Solára, ktorý sa akupunktúre venuje  od roku 1976.

Zariadenie poskytuje:

Zdravotnícku starostlivosť

Akupunktúrna a rehabilitačná starostlivosť

Komplexná akupunktúrna starostlivosť je založená na unikátnej komplexnej diagnostike a terapii, ktorá podstatným spôsobom zvyšuje efektivitu liečby. Dôraz kladieme na kvalitu ošetrenia a skutočnú príčinu ochorenia.  Individuálna terapia podľa aktuálneho stavu a ťažkostí pacienta je u nás štandardom.

Rehabilitácia  ponúkame špecializované rehabilitačné úkony.

Wellness program

Pre záujemcov, ktorí preferujú a poznajú význam prevencie a potrebujú sa vysporiadať zo stresom a únavou,  ponúkame špeciálny zvukový wellness program.

Vzdelávanie

Odborné kurzy

Zdravotnícki pracovníci

Pre verejnosť 

Iné kurzy