Kurzy
Ide o postgraduálne vzdelávanie, ktoré má časti A.B.C.

Supervisor – Prof. Dr. Sergey V. Shushardzhan

Úroveň „A“ – je dištančné online učenie ,dáva teoretický úvod k muzikoterapii. Možnosť stúdia kedykoľvek počas roka.  

ÚrovneBaCzahŕňajú prednášky, semináre, mastertriedy a prax.  

 

Po absolovaní odbornej prípravy sa vydáva diplom muzikoterapeut podľa Európskej akadémie Muzikoterapie, ktorá má platnosť v  Európskej únii