1. Emailová adresa (povinné) │ email to your workplace (mandatory)

   

  2. Meno, priezvisko a titul (povinné) │ Name, Surname, Title (mandatory)

   

  3. Tituly pred menom

   

  4. Tituly za menom

   

  5. Zdravotnícke povolanie (výber – povinné)

     - ak iné zdravotnícke povolanie, uveďte aké
     - ak študent, špecifikujte štúdijný odbor

   

  6. Máte záujem o bezplatné poskytnutie publikácie Kompendiums venovaním autorov (bez poplatku za publikáciu) (povinné)?

   

  7. Ak áno, uveďte prosím koľko kusov a v akom jazyku z avizovaných dostupných jazykových mutácií (povinné):

   

  8. Uveďte prosím presnú adresu, na ktorú je Vám možné publikácie zaslať v členení: príjemca (meno priezvisko, tituly), názov organizácie, ulica, číslo domu, mesto, štát (povinné):

   

  9. Mohli by ste prosím uviesť, akým spôsobom uvažujete publikáciu použiť ďalej vo svojej profesionálnej praxi? (povinné – výber – možnosť viacerých odpovedí)
  na vlastné samoštúdiumako dar pre svojich kolegov alebo študentovako vyučovaciu pomôckuako odporúčanú literatúru pre mojich študentovako učebnú pomôcku pre mojich študentoviné
  - ak iné, uveďte

   

  10. Ktorá z prezentovaných tém Kompendia Vás najviac zaujala a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac (povinné):

   

  11. Aká téma Vám v prezentovaných prednáškach chýbala a mala by byť ako na kongrese tak aj v intelektuálnom výstupe zastúpená, pretože súvisí s hlavnou témou využitia menej frekventovaných metód v zdravotnej starostlivosti (povinné):

   

  12. Ak máte odborníka, ktorý sa zaoberá témou súvisiacou s problematikou kongresu, multiplikačnej konferencie alebo Kompedia, vedeli by ste prosím odporučiť jeho meno, aby sme ho mohli osloviť s požiadavkou o participáciu na doplnení obsahu? (povinné) – meno priezvisko, tituly, oblasť pôsobenia, kontakt – mail, telefón:

   

  13. Máte záujem dozvedieť sa o prezentovaných témach ešte viac napríklad účasťou na vzdelávaní v inovovanom medzinárodnom študijnom programe kliniky?

   

  14. Ak áno, uveďte prosím kontaktnú adresu, na ktorú Vám možno zaslať informáciu o otvorení príslušného kurzu (povinné):

   

  15. Boli by ste ochotní nejakým spôsobom prispieť k šíreniu informácie o výstupoch projektu a ich implementácii do praxe? (povinné)
  uverejnením informácie o publikácii a možnosti absolvovania medzinárodného študijného programu kliniky na internetových stránkach Vašej organizácie, prípadne iných organizácií, ktorých ste členomuverejnením Kompendia ako odporúčanej literatúry v rámci študijných materiálov študijných predmetov, ktoré vyučujete,pozvaním prezentujúcich ako školiteľov vo Vašej organizácii,zorganizovaním možnosti absolvovania medzinárodného študijného programu kliniky vo Vašej organizáciiiným spôsobom

  Ak iným spôsobom, uveďte ako:

   

  16. Privítali by ste napríklad poradenstvo formou okrúhlych stolov alebo v inej Vám vyhovujúcej forme od projektových partnerov a organizátorov podujatia pre Vás, členov Vašej alebo inej organizácie pre lepšie pochopenie problematiky a lepšie šírenie týchto novo nadobudnutých poznatkov do zdravotníckej alebo pedagogickej praxe? (povinné)

   

  17. Ak by ste uvítali, uveďte prosím, aká forma by Vám najviac vyhovovala? (povinné):

   

  18. Uveďte prosím, či Vás v záujme zabezpečenia podpory implementácie poznatkov do Vašej praxe možno kontaktovať na rovnakej e-mailovej adrese ako je uvedená v záhlaví? (povinné)
  ÁnoNie

   

  19. Ak nie, uveďte prosím mailový kontakt, ktorý by Vám lepšie vyhovoval pre Vaše oslovenie na tento účel (povinné):

   

  20. Prípadne doplňte akékoľvek iné dôležité informácie, ktoré môžu byť dôležité pri našej vzájomnej komunikácii ohľadne šírenia výsledkov projektu:

   

  Ďakujeme za spoluprácu!

  Po odoslaní vyplneného formulára dostanete potvrdenie o zaevidovaní Vašich odpovedí na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v tomto dotazníku. Ak ste si objednali zaslanie publikácií, ich dodanie Vám bude oznámené osobitne mailom v čase, keď budú distribuované, v predpokladanom časovom horizonte 2-3 mesiacov.
  Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

  Tím organizátorov.
  ..........................

  Ochrana pred SPAMom – prepíšte do políčka │ Antispam Safety – please add the text to the field captcha

  Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s Podmienkami spracúvania osobných údajov a dobrovoľne poskytujem moje osobné údaje Prvej klinike akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o. na účely zabezpečenia mojej účasti na podujatí

  (I agree with the processing of my personal data by the First Clinic of Acupuncture and Natural Medicine of G. Solar Ltd. for the purpose of ensuring my participation in the Congress of Natural Medicine 2018)

     Podmienky spracúvania osobných údajov na stiahnutie.