Princípy akupunktúry

Čo je to vlastne akupunktúra?

Okrem všeobecne známych štruktúr každého organizmu – medzi ktoré patria napr. nervy, svaly, kosti, cievy a pod. – má každý organizmus ešte systém tzv. aktívnych bodov. Tieto sú meridiánmi pospájané do dráh, ktoré sú na povrchu celého organizmu a majú aj spojenia vo vnútri organizmu jednak medzi sebou a jednak k niektorým orgánom tela.V tomto systéme bodov a meridiánov (dráh) prúdi energia a informácie, ktoré sú pre organizmus životne dôležité.

Podľa najnovších poznatkov vytvárajú tzv. energo- informačnú sieť, ktorá uchováva, odovzdáva a prijíma, prakticky nekonečné množstvo informácií potrebných pre život organizmu.

U zdravého človeka funguje tento systém bezchybne, u chorého v ňom vznikajú poruchy. Akupunktúra je odbor medicíny, ktorý študuje tieto systémy a ich funkcie v zdraví a v chorobe. Slovo akupunktúra je zložené z dvoch latinských slov acus (ihla) a punctio (bodnutie). Mohli by sme teda povedať, že ide o aplikáciu ihiel do bodov.
To by však bolo hrubé zjednodušenie, ktoré nezodpovedá skutočnosti, pričom napr. čínsky výraz pre akupunktúru čžeň-czju približne znamená pichanie a požehovanie, či nahrievanie. To znamená, že v akupunktúre sa nepoužíva len ihla, aj keď jej používanie je najčastejšie, ale aj iné spôsoby ovplyvňovania aktívnych bodov a meridiánov.

U nás je rutinnou metódou aplikácia fyziologického roztoku do aktívnych bodov, čo je metóda veľmi šetrná, účinná a komfortná pre pacienta.

Všetky intervencie majú viesť k normalizácii pomerov v systéme bodov a meridiánov a tým v celom organizme.

Treba  zdôrazniť, že akupunktúra je nedeliteľnou súčasťou komplexnej medicínskej starostlivosti a patrí výhradne do rúk lekára vyškoleného v tomto odbore.

 Na akom princípe je liečba akupunktúrou založená?

Akupunktúra je pôsobenie na systém aktívnych bodov a meridiánov organizmu. Aktivita týchto meridiánov má však svoje veľmi prísne pravidlá. Riadi sa podľa biorytmov a ďalších zákonitostí.