EEG Biofeedback je špeciálna metóda diagnostiky a liečby, vychádzajúca s  poznatkov elektroencefalografie. Na našej klinike je táto metóda rozšírená aj o poznatky z akupunktúry, psychológie a psychiatrie. EEG Biofedback  sa u nás riadi medicínskymi kritériami.

Podstatou diagnostiky EEG Biofeedback (Neurobiofeedback) je zhodnotiť jednak aktuálnu kondíciu mozgu (napr. Brain Fitness Index a iné), možné disbalancie mozgových aktivít a určiť na základe aktuálnej diagnostiky vhodnosť a spôsob následnej terapie, alebo tréningu.

Po takejto diagnostike navrhneme pacientovi, alebo  klientovi najvhodnejší spôsob tréningu, ktorý pozostáva z trénovania žiaducich fyziologických aktivít mozgových vĺn. Tréning okrem terapie pre pacientov je vhodný pre:

  • manažérov,
  • ľudí vykonávajúcich psychický náročnú prácu,
  • ľudí strácajúci motiváciu pre doterajšiu prácu,
  • vrcholových a výkonnostných športovcov,
  • ľudia, ktorí sú chcú zlepšiť kondíciu mozgu.

Na našej klinike podľa potreby ponúkneme “doladenie“ organizmu akupunktúrou.
EEG Biofeedback je okrem indikovaných terapeutických postupov vhodný najmä na zlepšenie spánku a psychickej a rozumovej kondície, (koncentrácia, výkonnosť, pamäť atď)
Klienti nemusia prejsť akupunkúrnym vyšetrením.
.