Bemer terapia

Bemer terapia je najsofisitkovanejšia elektromagnetická terapia  a vplyv na  mikrocirkuláciu je vedecky dokázaný.  Od roku 2014 má certifikáciu fyzikálnej cievnej terapie. Za špecifický účinok sa považuje tvar a konigurácia patentovaného Bemer impulzu. Terapeutické účinky na mikrocievy má len Bemer.

Bemer terapia v akupunktúre

Bemer terapia v akupunktúre nie je doposiaľ známa. Začala sa aplikovať v tomto roku na našom pracovisku.
Bemer terapia spočíva v tom, že zlepšením cirkulácie krvi v cievach podporuje samoregulačné mechanizmy tela, tým aj optimalizuje prísun živín, ako aj odstraňovanie škodlivých látok. Optimálna cirkulácia krvi je predpokladom pre dobrú telesnú a psychickú kondíciu.

Krv (süe) v akupunktúrnej terminológii  súvisí v tradičnom ponímaní nielen s krvou, (má stabilizačnú, yinovú funkciu), ale aj s energiou čchi, ktorá je bezprostredne s krvou spojená ako jej   dynamická (jangová) zložka. Čchi plní rôzne funkcie v organizme ako napríklad vyživujúcu, podporuje rast a rozvoj orgánových sietí, tkanív a akupunktúrnych dráh.   Pri správnej funkcii srdca, pľúc, sleziny a pečene cirkuluje krv v cievach do celého tela a poskytuje výživu a ochranu všetkým orgánovým systémom a tkanivám. Takisto plní aj ochrannú funkciu, jednou z jej funkcií je napr.  optimalizovanie  telesných tekutín vo všetkých orgánov.
Ak je pohyb a výživa krvi harmonická prejavuje sa to aj na optimálnej duševnej činnosti človeka. Myseľ pracuje jasne, dokáže riešiť mnohé situácie bez pocitu napätia, či tlaku a človek má pocit vyrovnanosti. Pri disharmónii krvi, človek zle spí, nevie sa sústrediť na prácu, býva častokrát  podráždení a v tenzii.

Bemer terapia ako individualizovaná doplnková liečba svojim komplexným zameraním zlepšuje efektivitu liečebných a harmonizačných účinkov akupunktúry.

Bemer terapia ako samostatná doplnková liečba môže je používaná na celkové zlepšenie celkového stavu pacienta, zmiernenie  chronických a akútnych ťažkostí.