Meno, priezvisko a titul (povinné) │ Name, Surname, Title (mandatory)

  Pracovisko adresa (povinné) │ Workplace Address (mandatory)

  Telefón (povinné) │ Phone (mandatory)

  Emailová adresa (povinné) │ email to your workplace (mandatory)

  Obed (piatok, sobota) │ Lunch (Friday, Saturday)
  štandardný obed │ standard lunchvegetariánsky obed │ vegetarian lunch

  Obed v nedeľu (príplatok 10 €) │ Lunch on Sunday (additional fee 10 €)
  Áno │ YesNie │ No

  Záujem o spoločenský večer, galakoncert | Interest in Social Evening, Gala Concert
  Spoločenský večer │ Social EveningGalakoncert │ Gala Concert

  Ochrana pred SPAMom – prepíšte do políčka │ Antispam Safety – please add the text to the field captcha

  Vaša správa správa pre nás (otázky, správy, komentáre…) │ Your message for us (question, news, comments…

  Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s Podmienkami spracúvania osobných údajov a dobrovoľne poskytujem moje osobné údaje Prvej klinike akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o. na účely zabezpečenia mojej účasti na podujatí

  (I agree with the processing of my personal data by the First Clinic of Acupuncture and Natural Medicine of G. Solar Ltd. for the purpose of ensuring my participation in the Congress of Natural Medicine 2018)

     Podmienky spracúvania osobných údajov na stiahnutie.