Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára

AKUPUNKTÚRA
+421 915 582 602

Kongres 2017

XXI. Interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou 
Miesto konania: Šamorín -hotel Kormorán
Dátum:  6.10-8.10.2017 (piatok -nedeľa)
Okruhy tém:

  • Akupunktúra
  • Energo-informatika v medicíne
  • Regeneratívna medicína
  • Preventívna medicína a nové trendy v naturálnej medicíne
  • Spirituálna medicína (spiritualita v medicíne)
  • Varia
Registračné poplatky
Registrácia do 15. 9. 2017

Členovia LSNM – 80 €
Ostatní -  120 €
Študenti a dôchodcovia – 40 €

Na kongrese (bez obeda)

Členovia LSNM – 100 €
Ostatní – 130 €
Študenti a dôchodcovia – 50 €

V kongresovom poplatku sú zahrnuté kongresové materiály, coffee break, obedy s výnimkou prihlásených v deň kongresu.
Prednášajúci: bez kongresového poplatku.
Kongresový poplatok prosíme uhradiť na č. účtu LSNM:

IBAN SK95 1100 0000 0029 2483 2519
Variabilný symbol: 102017
Poznámka pre prijímateľa: kongres, meno a priezvisko (nie firma)

Aktívny a pasívny účastníci  sa môžu prihlásiť  vyplnením prihlášky v záložke prihlášky
Informácie
tel.: 0915 582 602  v čase po 15:00 hod.
mail: klinika@akupunktura.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Archív 2016

Kurzy,prednášky- lekári 2016

Miesto konania:
Klinika akupunktúry
Ivánska cesta 23
Bratislava
budova 4 One ubytovne, 2.vchod.
bezplatné parkovanie
vjazd autom z Galvaniho ulice -za Lidlom odbočiť doprava.

Informácie
tel.: 0915 582 602  v čase po 15:00 hod.
mail: klinika@akupunktura.sk


Rusko-slovenský seminár “Aktuálne problémy regeneračnej medicíny a akupunktúry”

seminar-ufa1

Organizátori seminára:
- Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny (Slovensko, Bratislava). Prezident Spoločnosti, MUDr. Gustáv Solár, PhD. – Všeruské centrum očnej a plastickej chirurgie. Ministerstvo zdravotníctva ruskej Federácie (Rusko, Ufa). Generálny Riaditeľ Centra – Prof. Muldashev E.R.
Termín seminára: 19-20.5.2016.

Miesto konania: Ufa, Všeruské centrum očnej a plastickej chirurgie.
Delegácia Spoločnosť naturálnej medicíny (Slovensko)
– Prezident Spoločnosti, MUDr. Solár, G. PhD., člen vedeckej Rady spoločnosti PaedDr. Zlatica Solárová, PhD., MUDr. Magdaléna Miklósová
- zamestnanci vedeckých a lekárskych pododdelení všeruského centra očnej a plastickej chirurgie;
- zástupcovia vysokých škôl mesta Ufa.
seminar-ufa seminar-ufa seminar-ufa seminar-ufa seminar-ufa seminar-ufa