Najnovšie komentáre

  Kongres 2017

  XXI. Interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou 
  Miesto konania: Šamorín -hotel Kormorán
  Dátum:  6.10-8.10.2017 (piatok -nedeľa)
  Okruhy tém:

  • Akupunktúra
  • Energo-informatika v medicíne
  • Regeneratívna medicína
  • Preventívna medicína a nové trendy v naturálnej medicíne
  • Spirituálna medicína (spiritualita v medicíne)
  • Varia
  Registračné poplatky
  Registrácia do 15. 9. 2017

  Členovia LSNM – 80 €
  Ostatní -  120 €
  Študenti a dôchodcovia – 40 €

  Na kongrese (bez obeda)

  Členovia LSNM – 100 €
  Ostatní – 130 €
  Študenti a dôchodcovia – 50 €

  V kongresovom poplatku sú zahrnuté kongresové materiály, coffee break, obedy s výnimkou prihlásených v deň kongresu.
  Prednášajúci: bez kongresového poplatku.
  Kongresový poplatok prosíme uhradiť na č. účtu LSNM:

  IBAN SK95 1100 0000 0029 2483 2519
  Variabilný symbol: 102017
  Poznámka pre prijímateľa: kongres, meno a priezvisko (nie firma)

  Aktívny a pasívny účastníci  sa môžu prihlásiť  vyplnením prihlášky v záložke prihlášky
  Informácie
  tel.: 0915 582 602  v čase po 15:00 hod.
  mail: klinika@akupunktura.sk

   

   

   

   

   

   

   

   

  Archív 2016

  Kurzy,prednášky- lekári 2016

  Miesto konania:
  Klinika akupunktúry
  Ivánska cesta 23
  Bratislava
  budova 4 One ubytovne, 2.vchod.
  bezplatné parkovanie
  vjazd autom z Galvaniho ulice -za Lidlom odbočiť doprava.

  Informácie
  tel.: 0915 582 602  v čase po 15:00 hod.
  mail: klinika@akupunktura.sk


  Rusko-slovenský seminár “Aktuálne problémy regeneračnej medicíny a akupunktúry”

  seminar-ufa1

  Organizátori seminára:
  - Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny (Slovensko, Bratislava). Prezident Spoločnosti, MUDr. Gustáv Solár, PhD. – Všeruské centrum očnej a plastickej chirurgie. Ministerstvo zdravotníctva ruskej Federácie (Rusko, Ufa). Generálny Riaditeľ Centra – Prof. Muldashev E.R.
  Termín seminára: 19-20.5.2016.

  Miesto konania: Ufa, Všeruské centrum očnej a plastickej chirurgie.
  Delegácia Spoločnosť naturálnej medicíny (Slovensko)
  – Prezident Spoločnosti, MUDr. Solár, G. PhD., člen vedeckej Rady spoločnosti PaedDr. Zlatica Solárová, PhD., MUDr. Magdaléna Miklósová
  - zamestnanci vedeckých a lekárskych pododdelení všeruského centra očnej a plastickej chirurgie;
  - zástupcovia vysokých škôl mesta Ufa.
  seminar-ufa seminar-ufa seminar-ufa seminar-ufa seminar-ufa seminar-ufa