Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára

AKUPUNKTÚRA
+421 915 582 602

Archív 2016

 


Rusko-slovenský seminár “Aktuálne problémy regeneračnej medicíny a akupunktúry”

seminar-ufa1

Organizátori seminára:
- Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny (Slovensko, Bratislava). Prezident Spoločnosti, MUDr. Gustáv Solár, PhD. – Všeruské centrum očnej a plastickej chirurgie. Ministerstvo zdravotníctva ruskej Federácie (Rusko, Ufa). Generálny Riaditeľ Centra – Prof. Muldashev E.R.
Termín seminára: 19-20.5.2016.

Miesto konania: Ufa, Všeruské centrum očnej a plastickej chirurgie.
Delegácia Spoločnosť naturálnej medicíny (Slovensko)
– Prezident Spoločnosti, MUDr. Solár, G. PhD., člen vedeckej Rady spoločnosti PaedDr. Zlatica Solárová, PhD., MUDr. Magdaléna Miklósová
- zamestnanci vedeckých a lekárskych pododdelení všeruského centra očnej a plastickej chirurgie;
- zástupcovia vysokých škôl mesta Ufa.
seminar-ufa seminar-ufa seminar-ufa seminar-ufa seminar-ufa seminar-ufa