Najnovšie komentáre

  Prihláška na stiahnutie Sk        na tlač Sk

  Invitation  download EN    print EN

   

  XXI. Interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny 6.-8.októbra 2017 Šamorín -Čilistov

  Záväzne sa prihlasujem na podujatie


  Aktívna/pasívna účasť (povinné)

  Vaše meno, priezvisko a titul (povinné)

  Pre lekárov : Vaše ISDLK

  Pracovné zaradenie
   Lekár Zdravotná sestra Fyzioterapeut Iné

  Adresa pracoviska

  Ulica a číslo (povinné)

  PSČ a mesto (povinné)

  Telefón (povinné)

  Emailová adresa (povinné)

  Obed normálny vegetariánsky

  Vaša správa správa pre nás (otázky, správy, komentáre ...)

  Ochrana pred SPAMom : prepíšte text captcha do políčka