Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára

AKUPUNKTÚRA
PF 2018

Fyzioterapeuti sestry 2018

Kurz Su-Jok
Termín: dohoda možná so záväzne prihlásenými – je potrebné vyplniť prihlášku na kurz
Miesto: klinika akupunktúry, Šamorín, Školská 35, budova Polikliniky 2.posch.
Počet účastníkov kurzu: max.15  – voľné miesta
Predstavuje 40 hodín  (2 predĺžené víkendy,  2 x 20 hodín)
Kredity: 2 x 20 kreditov = 40 kreditov
podľa Prílohy č. 1 časť B. bod 3 vyhlášky MZ S č. 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
Cena 1.časti kurzu: 20hodín 106€, Cena za 2kurzy+ záverečná skúška(praktická+ teoretická+ testy): 212€, platba na mieste, vždy za jeden absolvovaný kurz.


Kurz tendomuskulárnej diagnostiky a terapie
Termín: dohoda možná so záväzne prihlásenými – je potrebné vyplniť prihlášku na kurz
Miesto: klinika akupunktúry, Šamorín, Školská 35, budova Polikliniky 2.posch.
Počet účastníkov kurzu: max.15  – voľné miesta
Predstavuje 20 hodín (1 predĺžený víkend  x 20hodín)
podľa Prílohy č. 1 časť B. bod 3 vyhlášky MZ S č. 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
Cena kurzu: 106€, platba na mieste


 

Kurzy 2018
    Lekári, sestry, fyzioterapeuti