Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára

AKUPUNKTÚRA
+421 915 582 602

Prihláška   stiahnutie SK   tlač SK

Invitation  download EN    print EN

 

XXI. Interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny 6.-8.október 2017 Šamorín -Čilistov

Záväzne sa prihlasujem na podujatie


Aktívna/pasívna účasť (povinné)

Vaše meno, priezvisko a titul (povinné)

Pre lekárov : Vaše ISDLK

Pracovné zaradenie
 Lekár Zdravotná sestra Fyzioterapeut Iné

Adresa pracoviska

Ulica a číslo (povinné)

PSČ a mesto (povinné)

Telefón (povinné)

Emailová adresa (povinné)

Obed normálny vegetariánsky

Vaša správa správa pre nás (otázky, správy, komentáre ...)

Ochrana pred SPAMom : prepíšte text captcha do políčka