Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára

AKUPUNKTÚRA
PF 2018

Sústavné akreditované vzdelávanie v študijnom programe „Diagnostika, terapia a prevencia v akupunktúre“ poskytujeme od roku 2006 na základe akreditácie MZ SR.
Lekári získavajú za štúdium kredity podľa kurzu, ktorý absolvujú. Máme vyškolených vyše 200 lekárov akupunkturistov.

Súčasná situácia v akupunktúre je charakterizovaná nerovnomernou úrovňou vedomostí a praktických zručností lekárov, veľkými rozdielmi v dĺžke a kvalite praxe v odbore a živelnou a nesystematickou prípravou pre klinickú prax, čo determinuje aj kvalitu praxe a poskytovanej starostlivosti, ambíciou je maximálne individualizovať – prispôsobiť individuálnym potrebám študenta.

 

 

 

Kurzy 2018
    Lekári, sestry, fyzioterapeuti