Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára

AKUPUNKTÚRA
+421 915 582 602

Poskytujeme pre lekárov:

- vzdelávanie (rubrika akreditované kurzy)
- aktívnu a pasívnu účasť na kongrese akupunktúry a naturálnej medicíny,
- publikačnú činnosť  a reklamnú činnosť v e-časopise.