Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára

AKUPUNKTÚRA
+421 915 582 602

Klinika akupunktúry a naturálnej medicíny je pokračovateľom tradície akupunktúrnych pracovísk založených na komplexnej akupunktúrnej a doplnkovej psychiatrickej a špecializovanej rehabilitačnej starostlivosti.
Venujeme sa publikačnej činnosti a vzdelávacím aktivitám pre lekárov.


Čo je pre našu kliniku charakteristické vo vzťahu k pacientovi ?

Na našej klinike poskytujeme pacientovi individuálnu komplexnú starostlivosť, ktorá zahŕňa v sebe rovinu telesnú, psychickú a duchovnú.

Pacienta sa pýtame na:
- doterajšie prekonané choroby,
- traumy,
- rodinné a pracovné prostredie a problémy,
- stravovacie návyky
- pohybové návyky a stereotypy,
- a ďalšie iné okolnosti v doterajšej liečbe.


Čím sa odlišujeme od iných pracovísk akupunktúry a naturálnej medicíny?
Riadime sa mottom: “Počúvajte pacienta, diktuje Vám svoju diagnózu.