Najnovšie komentáre

  Klinika akupunktúry a naturálnej medicíny je pokračovateľom tradície akupunktúrnych pracovísk založených na komplexnej akupunktúrnej a doplnkovej psychiatrickej a špecializovanej rehabilitačnej starostlivosti.
  Venujeme sa publikačnej činnosti a vzdelávacím aktivitám pre lekárov.


  Čo je pre našu kliniku charakteristické vo vzťahu k pacientovi ?

  Na našej klinike poskytujeme pacientovi individuálnu komplexnú starostlivosť, ktorá zahŕňa v sebe rovinu telesnú, psychickú a duchovnú.

  Pacienta sa pýtame na:
  - doterajšie prekonané choroby,
  - traumy,
  - rodinné a pracovné prostredie a problémy,
  - stravovacie návyky
  - pohybové návyky a stereotypy,
  - a ďalšie iné okolnosti v doterajšej liečbe.


  Čím sa odlišujeme od iných pracovísk akupunktúry a naturálnej medicíny?
  Riadime sa mottom: “Počúvajte pacienta, diktuje Vám svoju diagnózu.