Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára

AKUPUNKTÚRA
PF 2018

Klinika akupunktúry je pokračovateľom tradície akupunktúrnych pracovísk od roku 1997 založených na komplexnej akupunktúrnej lekárskej starostlivosti, doplnkovej psychiatrickej a špecializovanej rehabilitačnej starostlivosti.
V prvom rade kladieme veľký dôraz na kvalitu ošetrenia na základe diagnostiky. Od roku 1997 ošetrených vyše 12 000 pacientov. Dbáme na intenzívne prehlbovanie vzdelávania.
Od roku 2006  poskytujeme na základe akreditácie MZ SR pre zdravotníckych pracovníkov
špecializované akreditované vzdelávanie v študijnom programe „Diagnostika, terapia a prevencia v  akupunktúre“.


Kurzy 2018
    Lekári, sestry, fyzioterapeuti