Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára

AKUPUNKTÚRA
+421 915 582 602

Odborný garant kliniky
MUDr. Gustáv Solár, PhD; akupunkturista, psychiater, fyziater, lektor, prezident Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny, prezident Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny.

Lekári
MUDr. Viera Murcková; všeobecný lekár, akupunkturista,
MUDr. Magdaléna Miklósová; oftalmológ, akupunkturista,
MUDr. Alica Sekáčová; fyziater,
MUDr. Eva Bauman; psychiater, psychoterapeut, akupunkturista, lektor

Sestra na ambulancii
Lucia Miklósová

Lektori kurzov programu sústavného vzdelávania “Diagnostika, terapia a prevencia v akupunktúre pre zdravotnícke povolania, lekár, zubný lekár, sestra a fyzioterapeut”.

MUDr. Gustáv Solár, PhD.,
MUDr. Teodor Mochnáč, PhD.,
MUDr. Teodor Rosinský, CSc.,
PaedDr. Zlatica Solárová, PhD.,
MUDr. Juraj Gajdoš,
MUDr. Eva Baumann.

Školenie lekárov organizujeme od roku 2006.  Máme vyškolených asi 200 lekárov akupunkturistov.

Konateľ kliniky
PaedDr. Zlatica Solárová, PhD; akupunktúrna diagnostika, športový odborník -tréner a inštruktor športu, konzultant v oblasti zdravého životného štýlu, lektor