Najnovšie komentáre

  Odborný garant kliniky
  MUDr. Gustáv Solár, PhD; akupunkturista, psychiater, fyziater, lektor, prezident Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny, prezident Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny.

  Lekári
  MUDr. Viera Murcková; všeobecný lekár, akupunkturista,
  MUDr. Magdaléna Miklósová; oftalmológ, akupunkturista,
  MUDr. Alica Sekáčová; fyziater,
  MUDr. Eva Bauman; psychiater, psychoterapeut, akupunkturista, lektor

  Lektori kurzov programu sústavného vzdelávania “Diagnostika, terapia a prevencia v akupunktúre pre zdravotnícke povolania, lekár, zubný lekár, sestra a fyzioterapeut”.

  MUDr. Gustáv Solár, PhD.,
  MUDr. Teodor Mochnáč, PhD.,
  MUDr. Teodor Rosinský, CSc.,
  PaedDr. Zlatica Solárová, PhD.,
  MUDr. Juraj Gajdoš,
  MUDr. Eva Baumann.

  Školenie lekárov organizujeme od roku 2006.  Máme vyškolených asi 200 lekárov akupunkturistov.

  Konateľ kliniky
  PaedDr. Zlatica Solárová, PhD; akupunktúrna diagnostika, dotazníkové metódy, konzultant v oblasti zdravého životného štýlu, lektor

  Asistentka
  Mgr. Lucia Žatková