Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára

AKUPUNKTÚRA
PF 2018

Odborný garant kliniky
MUDr. Gustáv Solár, PhD; akupunkturista, psychiater, fyziater, lektor, prezident Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny, prezident International Society of Natural Medicine (Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny).

Lekári

MUDr. Viera Murcková; všeobecný lekár, akupunkturista,
MUDr. Magdaléna Miklósová; oftalmológ, akupunkturista,
MUDr. Mgr. Alica Sekáčová; fyziater,
MUDr. Eva Bauman; psychiater, psychoterapeut, akupunkturista, lektor

Sestra na ambulancii
Lucia Miklósová

 


 

Lektori kurzov akreditovaného programu sústavného vzdelávania „Diagnostika, terapia a prevencia v akupunktúre pre zdravotnícke povolania, lekár, zubný lekár, sestra a fyzioterapeut“.

MUDr. Gustáv Solár, PhD.,
MUDr. Teodor Mochnáč, PhD.,
MUDr. Teodor Rosinský, CSc.,
PaedDr. Zlatica Solárová, PhD.,
MUDr. Juraj Gajdoš,
MUDr. Eva Baumann.


 

Školenie lekárov organizujeme od roku 2006.

Konateľ kliniky
PaedDr. Zlatica Solárová, PhD; akupunktúrna diagnostika, športový odborník -tréner a inštruktor športu fitnes-kulturistika,  konzultant v oblasti zdravého životného štýlu, lektor akreditovaných kurzov

 


 
 

 

 

 

 

Kurzy 2018
    Lekári, sestry, fyzioterapeuti