Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára

AKUPUNKTÚRA
+421 915 582 602

História a predchodcovia kliniky

- 1989
Oddelenie akupunktúry. Poliklinika, Tehelná ulica,  Bratislava.
- 1993 – 1995
Oddelenia naturálnej medicíny. Klinická súčasť pracoviska Výskumného ústavu humánnej bioklimatológie.
Oddelenie zamerané na výskum v akupunktúre v oblasti diagnostiky.
- 1997
Oddelenie akupunktúry a naturálnej medicíny NsP, Bratislava – Ružinov.
- 1997 – 2014
Centrum akupunktúry, Ivánska cesta, Bratislava.
- 2014
Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o. Bratislava.
- 2017
Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o. prevádzka Šamorín, Podunajské Biskupice.