Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára

AKUPUNKTÚRA
+421 915 582 602

Komplexná akupunktúrna diagnostika pozostáva z

- anamnestických údajov
- akupunktúrneho dotazníka  MKBD-S
- EAG vyšetrenia,
celotelového TST vyšetrenie mikrosystémov a akupunktúrnych dráh,
- vyšetrenie pulzu, jazyka,
- podľa potreby zo špecializovaných rehabilitačných  a ďalších vyšetrení,
- konzultácie stravovacích  návykov

 

Čiastková diagnostika

- akupunktúrny dotazník MKBD-S
- vyšetrenie šľachovosvalových dráh a nácvik meridiánových cvičení